Beräkna din driftsbesparing på ventilation

Beräkna din driftsbesparing på ventilation

Nu kan du själv beräkna din sparade luftmängd när du avlägsnar överskottsvärme i produktionen via ventilationen

Lägre driftkostnader för kylning och ventilation? Condairs app gör det enkelt att själv lägga in luftväxling och de temperaturer som du mäter i din produktion, och på så sätt kunna se hur mycket som företaget kan minska sin luftväxling och ventilation med genom att använda sig av adiabatisk befuktning direkt i lokalen.

Se hur mycket du kan sänka luftväxlingen med genom att tillföra befuktning

När du ökar luftfuktigheten kan du sänka effekten på din vanliga ventilation. Nu skulle man kunna tro att temperaturen stiger i takt med att ventilationseffekten sänks. Så är inte fallet.

Befuktning ger nämligen en kyleffekt på 0,68 kW per förångad liter vatten, och det gör att temperaturen i produktionen förblir densamma. På så sätt kan du sänka driftskostnaderna för ventilationen markant. Testa själv att ställa in luftfuktigheten och se hur ventilationsmängden sjunker i takt med att luftfuktigheten stiger. Läs mer om hur evaporativ kylning fungerar här.

Årlig besparing på ventilationsmängden i produktionen

Som diagrammet nedan visar kan du sänka ventilationen med mer än 50 % när du har överskottsvärme i produktionen.

Den reducerade ventilationsmängden ger stora besparingar, eftersom du bara ska värma upp en mindre luftmängd. Besparingen är störst på vintern, men du kan även spara pengar på sommaren.

Sätt in dina egna ventilationsvärden och ditt temperaturbehov

Appen visar hur mycket överflödig luft som du värmer upp för att använda till kylning med ventilationen, samt hur mycket du kan reducera mängden ventilerad luft med genom att använda befuktning för att kyla din produktion med.

Ofta tänker man inte på att man använder uppvärmning en stor del av året för att kyla produktionslokalerna. Det beror på att temperaturen först måste höjas till exempelvis 18 °C innan man kan använda den för att kyla med.

Vår app ger en indikation på hur mycket du kan sänka din ventilation med. Det kan finnas flera förhållanden i lokalen som spelar in, till exempel överskottsvärme från produktionsprocesser. För en exakt beräkning ska du alltid kontakta någon av våra konsulenter, så hjälper vi dig med din förfrågan.

Klicka här för att hämta vår gratis-app ”Condair”

Vill du veta mer om hur du kan spara med befuktning?

Årlig besparelse på ventilationsmængde i produktionen

    

Ventilation på vintern

Som diagrammet ovan visar så kan en produktion som ventilerar 20 000 m3/h sänka sin ventilationsmängd till 5 411 m3/h genom att tillföra befuktning.

Du kan prova själv att sätta in din ventilationsmängd i appen och se hur mycket du kan sänka ventilationen med – och hur mycket du kan spara – på vintern.

Ventilation på sommaren

Ventilationsdiagrammet visar även att det går att spara energi även under sommarmånaderna.

Här kan det för en produktion med en ventilationsmängd på 20 000 m3/h räcka med 13 984 m3/h genom att luftfuktigheten höjs till en bättre nivå. 

När man tittar på besparingarna både för vinter- och sommarmånaderna så är den genomsnittliga ventilationsmängden med luftbefuktning endast cirka hälften så stor jämfört med vanlig ventilation utan befuktning.

Andra nyttiga links för dig som rådgivare...