Överskottsvärme från produktionen orsakar problem med torr luft

Metall och gjuteriföretag försöker att ta bort värme med hjälp av ventilation och kylsystem. Rumstemperaturen i industrin är ofta högre på grund av värmegenerering från olika maskiner, ugnar och annan produktionsutrustning.

Den höga temperatur och process orsakar problem med torr luft.

Statisk elektricitet ger problem i metall- och gjuteriverksamheter

Varm och torr luft ger ett dåligt inomhusklimat, ökad dammhalt i luften, problem med ytbehandling och elektrostatisk laddning. Den höga temperaturen gör att det blir svårt att följa bearbetningstoleranser.

Energioptimerande befuktning skapar bättre inomhusklimat i gjuteri

Den relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 30-60 % av produktionsmiljöer, men när luften uppvärms på vintern, kan luftfuktigheten ofta vara mindre än 10 %. 

Detta innebär, att i 3-4000 timmar per år, är luftfuktigheten mindre än 30 %, vilket är den rekommenderade minimigränsen. Med Condairs evaporativ kylning uppnås ett markant och mätbart bättre inomhusklimat och en avsevärd energibesparing.

Evaporativ kylning följer nämligen en luftbefuktningsanläggning. Jydsk Aluminium Industri har reducerat deras elektricitetsförbruk till kylning med 90% med hjälp av evaporativ kylning. 


För mer information om luftbefuktning til metall- og gjuteriverksamheter, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via våra kontaktformulär.

Energibesparingar inom metallindustrin...


FAQ video

       

  

                 

Fördelar med befuktning vid metallbearbetning

  • Den höga temperaturen sänks genom evaporativ kylning

  • Torr luft är avlägsnad , och fuktigheten bibehålls

  • Inomhusklimatetförbättras för anställda

  • Energieffektiv evaporativ kylning utnyttjas

  • Problem med elektrostatisk laddning och ytbehandlingar minskas

  • Våra referenser i metall

    - Jylland aluminiumindustrin

Condair styr luftfuktigheten med evaporativ kylning i metall- och gjuteriverksamheter ...