Nedkylning av slaktkroppar på slakterier med luftbefuktning

Nedkylning av slaktkroppar på slakterier med luftbefuktning

Befuktning minskar viktminskning av slaktkroppar

När en färsk slaktkropp kyls ned till lagringstemperatur förlorar den en del av sin vikt genom fuktförlust till omgivningen. Beroende på kylningsprocessen kan det röra sig om upp till 3 % av den totala vikten. De största förlusterna inträffar i ett tidigt skede, när temperaturskillnaden mellan slaktkroppen och den omgivande lagerluften är som högst.

Rätt luftfuktighet reducerar viktminskning på slakterier

Genom att öka luftfuktigheten kring slaktkroppen till 90–95 % relativ fuktighet förhindras vätskeförlust från köttet, och viktförlusten kan reduceras till mindre än 1 %.

Befuktning ger ökad vinst för slakterier

Detta påverkar slakteriets ekonomiska resultat direkt, då man kan hindra 4 kg av produktvikten hos en typisk slaktkropp från att avdunsta under kylningsprocessen. 

Reducerade omkostningar i nedkylning av slaktkroppar

Förutom att öka vinsten genom att förhindra viktminskning innebär högre luftfuktighet att luften i kylrummet får bättre värmeledningsförmåga. Detta innebär i sin tur att slaktkroppen snabbare når lagringstemperatur. Energikostnaderna för att kyla köttet minskar, samtidigt som bakterietillväxten hämmas.

Fördelar med Condairs befuktningslösningar i slakterier:

  • Viktförlusten under kylning minskar från 3 % till under 1 %
  • Direkt vinstökning
  • Förbättrad värmeöverföring från slaktkroppen och kortare nedkylningstid
  • Lägre energikostnader genom snabbare kylning
  • Minskad bakterietillväxt genom snabbare kylning
  • Extremt hygienisk produktformgivning för högsta tillförlitlighet
  • Omfattande tjänsteutbud, inklusive rådgivning, konstruktion, leverans, installation, idrifttagning, underhåll och reservdelar

För mer information om vätning i ditt slakteri, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

Behöver du hjälp med att befukta ditt slakteri?

Condair reglerar luftfuktighet inom slakeri och många andra platser ...