Fuktstyrning i ostproduktion och ostlagring

Kontrollerad luftfuktighet är viktigt i ostmognadsprocessen

De flesta ostar behöver en tempererad, fuktig miljö med rätt luftfuktighet och ett kontrollerat klimat. Andra ingredienser från salt, jäst, enzymer och bakterier påverkar ostens mognadsprocess. Dessutom kommer mognadsprocessen också att dra nytta av en konstant balanserad relativ fuktighet (RH).

Ett av problemen på ett ostlager är att det kan finnas många oberoende rum och lager med separat fukthantering och parametrar där det inte finns någon tillfredsställande fuktkontroll. Detta innebär att den relativa fuktigheten kan vara instabil och svår att mäta och i slutändan ge felproduktion och svinn.

Flera typer av befuktningssystem skapar problem på ostlagren

Om lagren har olika typer av befuktningssystem kan det vara svårt att säkerställa att de matchar, vilket kan påverka ostens kvalitet. Dessa olika befuktningssystem kan vara energitunga och kräva flera resurser vardera och ofta ser du dålig eller ingen hygienhantering i dessa system. Om de inte kommer från samma tillverkare kommer det dessutom att bli stora kostnader för att underhålla de olika anläggningarna. Ofta ser man att befuktningskapaciteten inte är tillräcklig och enhetlig, vilket resulterar i fluktuerande kvalitet och ökat svinn.

Därför rekommenderar vi att som med all annan matproduktion välja en samlad befuktningslösning med professionellt befuktningssystem som inte bara lever upp till stränga hygienkrav utan även kan fungera i samtliga rum oavsett temperatur och storlek.

Rekommenderad temperatur och luftfuktighet vid ostproduktion

Generellt kräver de flesta ostar en högre luftfuktighetsnivå på omkring 80–95 % och ett temperaturområde på 10–12 °C. Korrekt befuktning säkrar att osten förvaras i en kontrollerad miljö, mognar och upprätthåller korrekt vatteninnehåll, minskar svinn och ger rätt konsistens i den önskade produkten.

Fördelar med korrekt befuktning i ostlager

  • Minimerar produktsvinn och ger jämn kvalitet
  • Håller kvalitetsstandarder
  • Noggrann fukthantering ger optimal mognad
  • Spara energi på kylkostnader på grund av den fuktande evaporativa kyleffekten
  • Luftfuktare med central CIP-kontroll
  • Möjlighet till sanitetssäkra system enligt ISO 22000 / HACCP
  • Lika luftfördelning i rum för bättre luftfuktighet och temperaturreglering
  • Minimera tid och resurser för underhåll
  • Livsmedelssäkerhet garanteras för slutanvändaren


För mer information om befuktning i din ostproduktion eller ostlagring kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

Behöver du hjälp med vätning i din ostproduktion?

Condair reglerar luftfuktighet i ostproduktion samt i ett antal andra branscher...