Torr  luft ger dåligt inomhusklimat på vårdhem

Många vårdhem, äldre- och seniorhem upplever problem med dålig arbetsmiljö orsakat av för torr luft. Både medarbetare och beboende lider ofta av för låg luftfuktighet och de hälsoproblem torr luft kan orsaka. 

Därför är luftfuktigheten viktig på vårdhem

Om luftfuktigheten är för låg, kommer beboende och anställda ofta uppleva ett antal besvär, såsom smittspridning, torra slemhinnor, irriterade ögon, huvudvärk och statisk elektricitet. Detta innebär ofta att de anställda inte kan prestera det samma som i ett hälsosamt inomhusklimat med den rätta luftfuktighet.

Spridning och låg luftfuktighet 

Torr luft ger luftburna virus god möjlighet för att sprida sig, och influensa kommer därför att ha det lättare att sprida sig bland beboende och anställda i vårdhem och äldreboende.

Spridning av virus och bakterier kan vara förödande för de äldre, försvagade personer – därför man också rekommendera influensavaccination för denna grupp.

Download vår broschyr om luftfuktighet här.

Vårdhemsbeboende är särkilt utsatta

Besvären kan vara outhärdligt för den personal som skiftar miljö efter en avslutad arbetsdag. Men beboende tvingas vara i dåligt inomhusklimat dygnet runt, 365 dagar om året. Ofta är vårdhembeboende försvagade och redan har ett nedsatt immunförsvar, vilket gör dem särskilt sårbara och känsliga.

Hur kan inomhusklimat kvalitet förbättras?

Genom att använda luftfuktare levereras finfördelat vatten i den torra luften. Detta ökar luftfuktigheten i vårdhem till rätt nivå. Luftfuktigheten bör vara mellan 45-55% för att skapa ett sunt klimat. På så sätt slipper vårdhemmet för problemen med för låg fuktighet genom att ta bort orsaken. Vår expert i hälsa och inomhusluftens kvalitet är utbildad sjuksköterska, och kan hjälpa dig till en bra arbetsmiljö. Få gratis kontroll av ditt inomhusklimat här. .

Hur hänger det ihop med ventilation?

När det finns ventilation i vårdhem, sker det är helt naturligt att fuktigheten sjunker och luften blir för torr. Det kan ibland avhjälpas genom att sänka luftbytet, men det kommer sällan att vara tillräckligt för att bli av besvären. Därför är det inte tillräckligt bara att justera ventilationen.


Fördelar med luftbefuktning på vårdhem

  • Styrning av luftfuktigheten - så luftfuktigheten verken blir för hög eller låg
  • Tar bort besvär orsakat av torr luft, exempel röda ögon, huvudvärk och irriterande, torra slemhinnor.
  • Förebygger statisk elektricitet
  • Minskar spridning av luftburna virus
  • Minskar sjukfrånvaro bland personalen

Vi hjälper dig med att skapa ett sunt inomhusklimat..