Bättre inomhusklimat och luftfuktighet på äldreboenden

Bättre inomhusklimat och luftfuktighet på äldreboenden

Torr luft ger dåligt inomhusklimat på äldreboenden

Många äldre- och seniorboenden upplever problem med dålig arbetsmiljö, orsakad av för torr luft. Både medarbetare och boenden lider ofta av får låg luftfuktighet och de hälsoproblem den torra luften kan medföra.

Därför är luftfuktigheten viktig på äldreboenden

Om luftfuktigheten är för låg kommer boende och medarbetare ofta uppleva en rad problem, som till exempel smittspridning, torra slemhinnor, irriterade ögon, huvudvärk och statisk elektricitet.
Detta leder i många fall till att medarbetarna inte kan prestera lika bra som i ett sunt inomhusklimat med rätt luftfuktighet.

Spridning och låg luftfuktighet 

Torr luft ger luftburna virus goda möjligheter att sprida sig, och influensa har därför lättare att spridas bland de boende och medarbetarna på sjukhem och senior-/äldreboenden.

Spridning av virus och bakterier kan vara katastrofalt för äldre och försvagade personer – varför man alltid rekommenderar influensavaccin till denna grupp.

Boende på äldreboenden är särskilt utsatta

Problemen kan bli outhärdliga för personalen som ändå byter miljö när arbetsdagen är slut. Men de boende är tvungna att leva i det dåliga inomhusklimatet dygnet runt årets alla dagar. Ofta är äldre personer som bor på äldreboenden försvagade och har redan ett nedsatt immunförsvar, vilket gör dem särskilt utsatta och mottagliga.

Hur kan inomhusklimatet förbättras?

Genom att använda luftbefuktare tillförs den nödvändiga fukten till den torra luften. Detta ökar luftfuktigheten på äldreboendet till rätt nivå.
Luftfuktigheten bör ligga mellan 40 och 60 procent för att skapa ett sunt inomhusklimat. På det sättet slipper äldreboendet problemen med för låg luftfuktighet genom att avlägsna orsaken.

Hur hänger det ihop med ventilation?

När det finns ventilation på äldreboendet sker det helt naturligt att luftfuktigheten faller och luften blir för torr. Det kan i några fall avhjälpas genom att sänka luftbytet något men är sällan tillräckligt för att slippa problemen. Därför räcker det inte att justera ventilationen.

Fördelar med luftbefuktning på vårdhem

  • Styrning av luftfuktigheten - så luftfuktigheten verken blir för hög eller låg

  • Tar bort besvär orsakat av torr luft, exempel röda ögon, huvudvärk och irriterande, torra slemhinnor.

  • Förebygger statisk elektricitet

  • Minskar spridning av luftburna virus

  • Minskar sjukfrånvaro bland personalen


Download vår broschyr om luftfuktighet här.

Några tvivel om inomhusklimatet på ditt sjukhem är okej?

Vi hjälper dig med att skapa ett sunt inomhusklimat..