Arkiv och lagring kräver kontrollerad luftfuktighet

Kontroll av torr luft och luftfuktighet för arkiv och lager

Över hela världen förvaras gods i arkiv, förvaringsutrymmen och lager, för kortare eller längre perioder, beroende på verksamhet. Olika typer av gods förvaras i olika temperaturer och påverkas av klimatet de förvaras i. Det är framför allt luftfuktigheten i den omgivande luften som kan påverka produkternas kvalitet. För att upprätthålla ett godtagbart klimat värms lagret upp för att minska den relativa luftfuktigheten och upprätthålla godsets kvalitet. Driftskostnaderna för ett stort uppvärmt lager kan bli enorma. Därför är avfuktning av området, istället för uppvärmning, bättre på grund av högre kvalitet på godset men framför allt en lägre energikostnad.

Kontrollerad luftfuktighet minskar stålets korrosionshastighet

I många ståltillverkningsindustrier förvaras stålrullar eller plattor innan de skickas till kunderna. Genom att sänka den relativa luftfuktigheten till 55 % eller lägre, reducerar du drastiskt korossionsgraden i stålet. Genom att installera en avfuktare inställd på 55 % RH, säkerställer du att korossionseffekten hålls på ett minimum. Som en konsekvens kan temperaturen i lagret variera under året men om RH alltid hålls under 55 % blir temperaturfaktorn mindre viktig.

Avfuktning minskar energikostnaderna i arkiv

I arkiv är det viktigt att upprätthålla ett stabilt klimat vad gäller både luftfuktighet, temperatur och luftfiltrering. Dessa lokaler innehåller normalt dokument, filmer eller fotografier som behöver förvaras under en lång period utan att försämras eller över huvud taget påverkas. Klimatet inomhus ska förlänga dessa objekts livstid. Arkiv ska ha olika klimatförhållanden beroende på de objekt som förvaras i dem. Det bör noteras att jämfört med t.ex. ett museum, där klimatet även ska hållas stabilt, har ett arkiv färre besökare och normalt mindre ventilation, d.v.s. fuktbelastningen är lägre.

För att uppnå detta året om behöver du kunna kontrollera värme, kylning, befuktning och avfuktning samtidigt.

Låg luftfuktighet kan bromsa svampens tillväxt i trä

Träprodukter kan lätt försämras eller attackeras av svamptillväxt vid en hög omgivande luftfuktighet. Det är viktigt att behålla denna luftfuktighet låg, då fuktinnehållet i träskivor, plank, timmer eller papper har en direkt relation till fuktinnehållet i den omgivande luften.


För mer information om luftbefuktning i ditt arkiv och lager, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär. 


Vill du veta mer om befuktning i arkiv och lager

Condair reglerar luftfuktigheten i arkiv och lager, samt på många andra platser...