Evaporativ kylning som nytt kylkoncept

Evaporativ kylning som nytt kylkoncept

Evaporativ kylning av känd kylteknik

Evaporativ kylning är i sig inte någon ny uppfinning. Det är ett naturfenomen och kyla princip som alltid har funnits. Condair är bland de allra bästa på att utnyttja kunskap och expertis för att utveckla, installera och underhålla system för kylning och befuktning.

Evaporativ kylning är det mest vanliga namnet på kyltekniken, men konceptet kallas också förångningskylning, vattenfinfördelning, dimspray, vattendimma och kylning med vatten.

Vad är evaporativ kylning?

Evaporativ kylning inträffar när vatten finfördelas i luft, avdunstar och sänker lufttemperaturen. För att vatten ska övergå till ångfas krävs energi. Närmare bestämt krävs det 0,68 kWh för att förånga en liter finfördelat vatten, energi som hämtas från den omgivande luften. Avdunstningsprocessen sänker lufttemperaturen samtidigt som den relativa fuktigheten ökar. Med andra ord kan du kyla luften med vatten och spara energi på kylning.

Se hur Condair kyler Facebook och andra datacenter med evaporativ kylning här.

Energireducering med evaporativ kylning

I miljöer med mekanisk kylning kan minskad användning av luftkonditionering betyda mycket för produktionskostnaderna. Anläggningar som inte använder luftkonditionering kommer också att gynnas mycket av att kyla luften med en energieffektiv lösning. Läs mer om hur evaporativ kylning används i elektronikproduktion, plastproduktion og andra branscher.

Fördelar med evaporativ kylning

  • Minskade kylningskostnader 
  • Kort återbetalningstid (1-2 år) 
  • 100 % avdunstning 
  • Minimalt underhållsbehov 
  • Bättre luftkvalitet inomhus för personalen

Vill du höra mer om evaporativ kyla?

Andra bra att veta om evaporativ kyla och befuktning...