Artiklar och studier om hälsa och inomhusklimat

Flera studier visar sambandet mellan ett hälsosamt inomhusklimat med optimal fuktighet och anställdas prestationer. Nedan kan du läsa mer om dessa studier och fördelarna med att styra luftfuktighet i både sjukhus och andra företag. Du kan också titta på vår video om kopplingen mellan dålig luftkvalitet inomhus och spridning av luftburna virus.

Artiklar och studier om hälsa och inomhusklimat...

Luftfuktigheten påverkar din hälsa

Luftfuktigheten varierar efter sina omgivelser, detta kan vara med till att påverka din sundhet och …

Läs mer här

Bra inomhusklimat lönar sig

Center for Bæredygtigt Byggeri, Teknologisk Institut, Danmark: Ny modell för att beräkna de ekonomi …

Läs mer här

Kampen mot torr luft från värmeanläggning - så främjes medarbetarnas sundhet

Vår sundhet är extra påfrestad om vintern då det torra inomhusklimaten från värmeanlägg påverkar sl …

Läs mer här

Hälsoriskerna med för torr luft

Hur påverkar den relativa låga luftfuktigheten inomhus våra luftvägar och ger en ökad risk för viru …

Läs mer här

    

Därför är ditt inomhusklimat dåligt

Lär dig mer om sambandet mellan arbetsmiljö och luftens kvalitet, temperatur och relativa luftfukti …

Läs mer här

Mindre sjukfrånvaro med korrekt luftfuktighet

Virus har svårare att sprida sig om luften inte är torr.

Läs mer här

Videoer om hälsa och inomhusklimat...