Medicinsk orsak för att upprätthålla ett bra inomhusklimat

Flera studier visar samband mellan ett hälsosamt inomhusklimat med optimalt inomhusklimat och medarbetares prestation. Nedan kan du läsa mer om dessa studier och fördelarna med att kontrollera fuktigheten på både sjukhus och i andra företag. Du kan också titta på våra videoklipp om sambandet mellan dåligt inomhusklimat och spridningen av luftburna virus.

Studier av hur fuktighet påverkar överlevnad och smitta av bakterier och virus

   

   

  

Studier av effekterna av torr luft på luftvägar, ögon och hud

   

     

Studier om förhållandet mellan luftfuktighet och sjukfrånvaro, sjukdom och inomhusluftkvalitet

   

Minska luftvägssjukdomar i förskolebarn

C. Sale - 1972

Läs mer

Luftbefuktning och förekomsten av övre luftvägsinfektioner

A. Gelperin - 1973

Läs mer

Sjukfrånvaro och förkylning i skolor

G. Green - 1975

Läs mer

Luftfuktighet på vintern och sjukfrånvaro

G. Green - 1981

Läs mer

Drivkraften bakom sjukhusinfektioner

S. Tayloer, W. Hugentobler - 2016

Läs mer

Bra inomhusklimat lönar sig

Videncenter for Arbejdsmiljø och LO-rapporten ”Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller”.

Läs mer

socio-medicinsk studie av förkylning

G. Ritzel - 1966

Läs mer

En jämförelse av luftfuktighet mellan två byggnader

T. Alsmo, C. Alsmo - 2016

Läs mer

Luftfuktighet och uppskattad inverkan på viras överlevnad

T. Koep et al - 2013

Läs mer

Kritiskt inomhusklimat bland kontorsarbetare

P. Wolkoff - 2019

Läs mer

    

Videoer om hälsa och inomhusklimat...

 

Torr luft och slemhinnans immunsystem