Medicinsk orsak för att upprätthålla ett bra inomhusklimat

Flera studier visar samband mellan ett hälsosamt inomhusklimat med optimalt inomhusklimat och medarbetares prestation. Nedan kan du läsa mer om dessa studier och fördelarna med att kontrollera fuktigheten på både sjukhus och i andra företag. Du kan också titta på våra videoklipp om sambandet mellan dåligt inomhusklimat och spridningen av luftburna virus.

Studier av hur fuktighet påverkar överlevnad och smitta av bakterier och virus

Hög luftfuktighet minskar smittsam influensavirus

John D. Noti et al - 2013

Läs mer

Kriterier för mänsklig exponering mot luftfuktighed

E.M. Sterling, A. Arundel, T.D. Sterling - 1985

Läs mer

Hälsoeffekter av relativ luftfuktighet

A. V. Arundel et al - 1986

Läs mer

Influensa och luftfuktighet

J. A. Metz, A. Finn - 2015

Läs mer

Influenzasmitte beror på luftfuktighet och temperatur

Anice C Lowen et al - 2011

Läs mer

luftburet influensa A-virus och hur det påverkas av luftfuktigheten

W. Yang, L. C. Marr - 2011

Läs mer

Luftfuktighetens inverkan på infektiviteten hos influensa A-virus

William Lester - 1948

Läs mer

Absolut luftfuktighet och säsongsbetingade influensautbrott

J. Shaman et al - 2010

Läs mer

Den relativa luftfuktighetens dödliga effekt på bakterier

E. W. Dunklin, T. T. Puck - 1948

Läs mer

Studier av effekterna av torr luft på luftvägar, ögon och hud

Slemmets flödeshastighet i den mänskliga näsan

G. Ewert - 1965

Läs mer

Torr luft gör nasal mukociliär transport långsammare

B. Salah et al - 1998

Läs mer

Dikotomin av relativ luftfuktighet på inomhusluftkvalitet

P. Wolkoff, S.K. Kjaergaard - 2007

Läs mer

Effekten av låg luftfuktighet på tårfilm

A. A. Abusharha, E. L. Pearce - 2013

Läs mer

Fysiologiska och subjektiva reaktioner på låg relativ luftfuktighet

Y. Sunwoo et al - 2006

Läs mer

Så främjes medarbetarnas sundhet

Andrej Arnold, Dipl. Ing.

Läs mer

Hälsoriskerna med för torr luft

Andrej Arnold, Dipl. Ing.

Läs mer

Därför är ditt inomhusklimat dårligt

Videncenter for Arbejdsmiljø i Danmark ”Årsager til dårligt indeklima”

Läs mer

Studier om förhållandet mellan luftfuktighet och sjukfrånvaro, sjukdom och inomhusluftkvalitet

Minska luftvägssjukdomar i förskolebarn

C. Sale - 1972

Läs mer

Luftbefuktning och förekomsten av övre luftvägsinfektioner

A. Gelperin - 1973

Läs mer

Sjukfrånvaro och förkylning i skolor

G. Green - 1975

Läs mer

Luftfuktighet på vintern och sjukfrånvaro

G. Green - 1981

Läs mer

Drivkraften bakom sjukhusinfektioner

S. Tayloer, W. Hugentobler - 2016

Läs mer

Bra inomhusklimat lönar sig

Videncenter for Arbejdsmiljø och LO-rapporten ”Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller”.

Läs mer

socio-medicinsk studie av förkylning

G. Ritzel - 1966

Läs mer

En jämförelse av luftfuktighet mellan två byggnader

T. Alsmo, C. Alsmo - 2016

Läs mer

Luftfuktighet och uppskattad inverkan på viras överlevnad

T. Koep et al - 2013

Läs mer

Kritiskt inomhusklimat bland kontorsarbetare

P. Wolkoff - 2019

Läs mer

    

Videoer om hälsa och inomhusklimat...

 

Torr luft och slemhinnans immunsystem