Medicinsk orsak för att upprätthålla ett bra inomhusklimat

Flera studier visar samband mellan ett hälsosamt inomhusklimat med optimalt inomhusklimat och medarbetares prestation. Nedan kan du läsa mer om dessa studier och fördelarna med att kontrollera fuktigheten på både sjukhus och i andra företag. Du kan också titta på våra videoklipp om sambandet mellan dåligt inomhusklimat och spridningen av luftburna virus.

Studier av hur fuktighet påverkar överlevnad och smitta av bakterier och virus

   

   

  

Studier av effekterna av torr luft på luftvägar, ögon och hud

   

     

Studier om förhållandet mellan luftfuktighet och sjukfrånvaro, sjukdom och inomhusluftkvalitet

   

  

Videoer om hälsa och inomhusklimat...

 

Torr luft och slemhinnans immunsystem