Luftfuktigheten påverkar din hälsa

Luftfuktigheten påverkar din hälsa

Kontrollerar ni luftfuktigheten på din arbetsplats? 

Inomhusklimat och luftfuktighet går hand i hand. Kännedomen om effekterna av för dåligt inomhusklimat är för låg inom företag och institutioner. Jeanet Berg, Health Consultant, sätter upp inomhusklimat på dagordningen för att minska sjukfrånvaron och skapa optimalt inomhusklimat. 

Bilden visar sambandet mellan relativ luftfuktighet och hälsa. När luftfuktigheten är mellan 40 och 60 % så är risken för oönskade mikroorganismer och symtom som minst. Nyligen genomförda studier bekräftar också att överföringen av virus, vid t.ex. hosta, minskar avsevärt vid en luftfuktighet över 45 %.
Scofield/Sterling – diagram 


Rätt inomhusklimat är avgörande för din hälsa

Det är vetenskapligt bevisat att den relativa luftfuktigheten ska ligga på 40–60 % för att ge optimalt välbefinnande och skydd mot sjukdomar. Du är dessvärre inte garanterad rätt luftfuktighet naturligt. Inomhusklimatet påverkas både av luftfuktigheten utomhus som varierar med årstiden, byggnadens ventilationssystem samt människor och material i lokalen. Du kan säkerställa en stabil relativ luftfuktighet med ett system som automatiskt reglerar fuktigheten efter dina behov. 

Här finns fakta om torr luft.

Minska sjukfrånvaron genom att reglera luftfuktigheten

Jeanet Berg har många års erfarenhet som utbildad sjuksköterska inom den privata sektorn, och hon är en eldsjäl inom välbefinnande och hälsa. Hon sätter fokus på hälsa, inomhusklimat och luftfuktighet på arbetsplatser. På så sätt hjälper hon företag och institutioner med vad de kan göra för att förbättra inomhusklimatet och därmed säkerställa effektiva medarbetare som klarar av att prestera. 

Läs mer om hälsorisker vid torr luft här. 

Boka ett möte med vår danska sjuksköterska Jeanet Berg

Vill du ha en gratis inomhusklimatkontroll av ditt företag, är du välkommen att boka ett möte med vår inomhusklimatekspert Jeanet Berg.

”Jag brinner för att ge människor de bästa möjliga förhållandena för en hälsosam arbetsmiljö. Inomhusklimat och luftfuktighet hänger samma oavsett om du är medarbetare på ett kontor eller patient på ett sjukhus.”

Läs mer om hälsa och inomhusklimat här...