Luftfuktigheten påverkar din hälsa

Luftfuktigheten påverkar din hälsa

Kontrollerar ni luftfuktigheten på din arbetsplats? 

Inomhusklimat och luftfuktighet går hand i hand, men kunskapen om konsekvenserna av dåligt inomhusklimat är för låg för företag och institutioner. Condair sätter inomhusklimatet på dagordningen för att minska sjukfrånvaron och skapa ett optimalt inomhusklimat på arbetsplatser och offentliga institutioner.

Läs mer om hälsorisker vid torr luft. 

Rätt inomhusklimat är avgörande för din hälsa

Det är vetenskapligt bevisat att den relativa luftfuktigheten ska ligga på 40–60 % för att ge optimalt välbefinnande och skydd mot sjukdomar. Du är dessvärre inte garanterad rätt luftfuktighet naturligt. Inomhusklimatet påverkas både av luftfuktigheten utomhus som varierar med årstiden, byggnadens ventilationssystem samt människor och material i lokalen. Du kan säkerställa en stabil relativ luftfuktighet med ett system som automatiskt reglerar fuktigheten efter dina behov. 

Här finns fakta om torr luft.

Bilden visar sambandet mellan relativ luftfuktighet och hälsa. När luftfuktigheten är mellan 40 och 60 % så är risken för oönskade mikroorganismer och symtom som minst. Nyligen genomförda studier bekräftar också att överföringen av virus, vid t.ex. hosta, minskar avsevärt vid en luftfuktighet över 45 %. Scofield/Sterling – diagram. 


Vill du ha mer information om ett hälsosammare inomhusklimat?

Läs mer om hälsa och inomhusklimat här...