Befuktning och fuktkontroll till konsertsalar och musikhus

Befuktning och fuktkontroll till konsertsalar och musikhus

Befuktning säkrar rätt klimat för orglar i koncertsalar

Fuktigheten i stora orglar i konsertsalar måste styras noggrant för att inte väderlådan och slejferna av trä ska deformeras. Om luften i orgeln blir för torr absorberar luften fukt från trämaterialet, vilket medför att träkomponenterna ändrar form. Detta kan i sin tur göra att slejferna blir skeva och fastnar, och då kommer det inga toner från orgeln. Om väderlådan ändrar form blir ljudbilden felaktig och orgeln låter falskt och ostämd. 

Fuktkontroll ger stabila förhållanden för trä och orglar

Genom att upprätthålla en relativ luftfuktighet på 55 % i orgeln förblir trämaterialet i balans med luften och behåller sin fukthalt och form. Detta uppnås ofta med hjälp av små och kompakta ångbefuktare, som sprutar in små mängder ånga i orgeln, antingen direkt genom en fläktenhet eller via ett ångrör. 

Optimal bevaring av koncertsal med befuktning

Precis som orgeln kräver själva auditoriet och scenområdet i en konsertsal fuktreglering. Trämöbler och trägolv samt musikernas instrument mår bäst vid en relativ luftfuktighet på ca 50 %. 

Korrekt inomhusklimat för sångare med befuktning

Luftfuktigheten i scenområdet ska också skapa bästa möjliga förutsättningar för sångarnas röster. Om luften är för torr kommer inte en sångare till sin fulla rätt, på grund av nästäppa och torr hals. 

Fördelar med Condairs fuktregleringslösningar i konsertsalar: 

• Stor erfarenhet från många konsertsalsprojekt världen över. 

• Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav 

• Innovativa och kundanpassade lösningar för unika tillämpningar 

• Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning 

• Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök 

• Omfattande tjänsteutbud i form av expertrådgivning, konstruktion, leverans, installation och idrifttagning

Referenser inom konsertsalar: 

  - Musikhuset Aarhus, Danmark

  - DR Koncerthuset, Danmark

  - Royal Albert Hall, UK

  - Sydney Opera House, Australien

  - Alexandra Palace, UK

  - The Royal Opera House, UK

  - Opera North's Howard Assembly Room 

  - Christ's Hospital school, UK

  Condair reglerar luftfuktighet i musikhallar och konsertsalar men också på andra ställen ...