Luftbefuktning och fuktstyrning till tobaksproduktion

Luftbefuktning och fuktstyrning till tobaksproduktion

Torr luft leder till dålig produktiontolerans och krympning i tobaksproduktioner

Tobaksblad, skuren tobak och cigarettpapper är alla extremt hygroskopiska material, vilket innebär att de avger fukt till den omgivande miljön om luften är för torr. Torr luft försämrar tobakens egenskaper. Produkten minskar i volym och vikt, den blir spröd, flagar och spricker. 

Detta gör att tobaken bokstavligt talat faller ut ur cigaretter, cigarettpapper matas in felaktigt i maskinerna och cigarrer får sprickor.

Effektiviserad produktion av tobak med korrekt luftfuktighet

För att undvika produktionsproblem är den rekommenderade luftfuktighet i samband med tobaksproduktion:

 • Primärproduktion – 60–68 % RH 
 • Tobaksbutiker – 60–70 % RH 
 • Skärningslokaler – 65 % RH 

Korrekt luftfuktighet kan reducera produktionsproblem vid tobakstillverkning

Vi är experter på befuktare som styr luftfuktigheten mycket exakt allt efter tobakproduktionens förutsättningar och behov. Våra befuktningslösningar är med till att styra luftfuktigheten och säkra produkttoleransen hos flera av de ledande tobaksproducenterna i världen. 

Befuktning reducerar avfall och driftstopp under tobakstillverkning

Om korrekt relativ fuktighet säkerställs i produktionsmiljön förebyggs problem med tobak, papper och blad, vars fukthalt bevaras på rätt nivå. Kvaliteten upprätthålls och produktionen kan fortsättas med full effektivitet.

Fördelar med Condairs befuktningslösningar inom tobaksindustrin: 

 • Omfattande global expertis genom samarbete med många tobaksproducenter
 • Ökad produktivitet, mindre spill och högre produktionshastighet
 • Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav
 • Innovativa och kundanpassade lösningar för unika processer
 • Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning
 • Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök
 • Omfattande tjänsteutbud, inklusive rådgivning, konstruktion, leverans, installation, idrifttagning, underhåll och reservdelar

  Se videoexempel på befuktning i tobaksproduktion.


  För mer information om luftfuktighet vid tobaksproduktion, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.


  Behöver du veta mer om befuktning av din tobaksproduktion?

  Condair reglerar luftfuktigheten i tobaksproduktionen, samt i ett antal andra branscher...