Luftbefuktning och fuktstyrning inom träindustrin

Luftbefuktning och fuktstyrning inom träindustrin

Träets fuktinnehåll upprätthålls med luftbefuktning i träproduktion

En stabil och korrekt luftfuktighet säkrar att det är balans mellan träets fuktighetsinnehåll och omgivningens fukt. Inom träindustrin är det viktigt att upprätthålla en konstant luftfuktighet på 40–55 %. Reglerad luftfuktighet säkrar trädets dimensioner, kvalitet och effektiv produktion. 


Förbättrad produktion med luftbefuktning i träindustrin

Optimal produktion kräver optimala förhållanden. Speciellt trä, som är ett levande material, behöver ett stabilt klimat med konstant fuktighet. Därför är det nödvändigt för träindustrin att ha en professionell samarbetspartner. Condair vill se till att träindustrin har optimal produktion, och därför har vi en nära dialog med våra kunder om luftfuktning i träindustrin för att säkerställa att våra produkter uppfyller träindustrins krav.

Färre driftstopp i träindustrin med luftbefuktning

När produktionen har en kontrollerad luftfuktighet året runt styrt av en professionell luftfuktare, kan du undvika ett antal produktionsproblem som är vanliga i träproduktioner.

Träindustrin upplever ofta problem med uttorkning och sprickor i träet, dammproblem, statisk elektricitet och oenhetlighet i lackering. Dettaa uppstår nästan alltid som ett resultat av för torr luft i träproduktionen.


För mer information om luftbefuktning i din träproduktion, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via våra kontaktformulär.

Referens och bransch video...


Branschspecifika video - Trä

Fördelar med befuktning för träindustrin:

 • Trävarornas dimensioner bibehålls

 • Effektiv produktion

 • Minskad stilleståndstid

 • Ökad livslängd hos verktygen

 • Optimalt arbetsklimat

  Våra referenser inom träindustrin

  - IKEA/Swedwood

  - Velux

  - Tarkett

  - Nobia

  - HTH

  - Fritz Hansen

  - Jelwen

Condair reglerar luftfuktighet i träindustrin, samt i ett antal andra branscher ...