Luftbefuktning och fuktstyrning inom träindustrin

Luftbefuktning och fuktstyrning inom träindustrin

Träets fuktinnehåll upprätthålls med luftbefuktning i träproduktion

Personer som arbetar inom träbearbetning som möbel-, skåp- och golvtillverkare stöter ofta på tillverkningsproblem som orsakas av torr luft. Dessa problem kan innefatta förvridning, krympning och andra dimensionella problem med målning, efterbehandling och limning; och en mängd olika problem med statisk elektricitet. Alla kan påverka produktkvaliteten, avvisningsgraden, genomströmningshastigheter, körtider och övertid, vilka alla skär i vinstmarginalerna.

Att upprätthålla en korrekt relativ luftfuktighet (RH) under hela cykeln med transport, lagring, tillverkning, efterbehandling och förvaring av färdiga varor kommer att ha en betydande inverkan på fuktinnehållet i träet som du använder vid tillverkning och efterbehandling.

Luftfuktighetsnivåer i trä

De mesta träbearbetningen börjar med torkugnstorkat timmer innehållande 6 % till 11 % fuktinnehåll. Trä är hydroskopiskt av naturen och absorberar lätt och släpper ut fukt, beroende på luftfuktighetsnivåer. Trä som lagras och bearbetas i miljöer med stabila luftfuktighetsnivåer, säkerställer att träet håller sig dimensionerat och bör ge dig relativt få tillverkningsproblem. Att behålla 11 % vattenhalt i torkugnstorkat trä kräver dock en RH-nivå på 55 % till 60 %.

När luft värms upp faller fukthalten ofta till så lite som 10 % RH eller mindre. RH-nivåer under 40 % minskar fuktinnehållet i trä och leder till förändringar i trädimensioner, inklusive krympning eller expandering, böjning eller vridning samt sprickning eller delning. När skadan uppstått är det vanligtvis omöjligt att rätta till den.


Fördelar med befuktning för träindustrin:

  • Trävarornas dimensioner bibehålls
  • Effektiv produktion
  • Minskad stilleståndstid
  • Ökad livslängd hos verktygen
  • Optimalt arbetsklimat


Färre driftstopp i träindustrin med luftbefuktning

Maskinstopp och minskade maskinhastigheter, problem med inställningar och produktionskvalitet är sannolika resultat. Detta leder till förutsägbara tapp i produktionseffektiviteten, ökat maskin- och verktygsslitage, och ett större antal avvisade delar.

Problem med statisk elektricitet i träbearbetningsmiljöer uppstår när torr luft gör att ytorna laddas med statisk elektricitet. Det orsakar en mängd olika problem, inklusive dammbränder och statiska explosioner. I vissa fall kan statisk elektricitet också påverka hur färg och ytbehandling fäster på träytorna.

Dimensionella förändringar kan påverka alla aspekter av träets storlek. Torkade träämnen eller delar kan krympa, böjas eller vridas, spricka och dela sig och problem uppstår när träets form eller storlek inte längre passar rätt dimensioner för hyvling, formning eller montering.

Limnings- och lamineringsproblem

Limnings- och lamineringsproblem är vanliga. Limmet torkar inte helt och jämnt i torra förhållanden. Dåligt passande delar är ofta föremål för limningsproblem. Torr luft kan ofta leda till att de limmade delarna separerar eller faner lossar från basträet, eftersom dimensionerna ändras eller delar vrids eller "poppar".

Alla ovanstående problem kan undvikas eller minimeras genom att hålla luftfuktighetsnivåer på 40 % till 60 % RH i din träbearbetningsmiljö, inklusive kontors-, lager- och tillverknings- samt efterbehandlingsavdelningar.

Se videoexempel på befuktning i träindustrin.

För mer information om luftbefuktning i din träproduktion, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via våra kontaktformulär.

Vill du också ha en offert till din träindustri?

Condair reglerar luftfuktighet i träindustrin, samt i ett antal andra branscher ...