Emballageproduktion slipper väsentliga skador med rätt luftfuktighet

Befuktning och fuktkontroll i förpackningsbranschen

Befuktning säkrar konservering och presentation av livsmedelsemballage

En stormarknad kan ha över 40 000 emballerade produkter, som alla konkurrerar om köparens gunst. Enbart på den här stormarknaden, och på bara ett enda ställe i distributionskedjan, är det lätt att se varför emballagen har så stor betydelse. Skyddet, konserveringen och presentationen av produkterna är avgörande men tillsammans med behovet av att vara nytänkande, konkurrenskraftiga och miljömedvetna presterar moderna förpackningsproducenter ofta något av det bästa och mest moderna som finns på marknaden inom design, konvertering och tryck. Kvalitet och produktivitet är avgörande och rätt fuktighet spelar på många områden en avgörande roll i produktionen.

Condair har mångårig erfarenhet av att leverera skräddarsydda befuktningslösningar för många olika tillverkningsanläggningar för förpackning, där luftfuktigheten måste regleras noggrant i produktion, klimatkammare och testrum.

Ökad enhetlighet vid tryckning av etiketter med stabil luftfuktighet

Tryckning av etiketter representerar den högsta kvaliteten inom rotationsoffset och tryckning av ark. Det används ofta fler färger än vid allmänt tryck, färger som ingår i varumärket och enhetlighet från upplaga till upplaga är avgörande. Sträng kontroll av register- och punkttäthet, särskilt vid multipass-processer är avgörande. En befuktning på 50-55 % RH förhindrar spända hörn, böjningar och vikningar och förebygger statisk elektricitet, och denna befuktningsgrad är typisk för ett litografiskt tryckeri med arkmatning. Inom rotationsoffset finns behov av en liknande fuktighetskontroll, både före och under tryckningen för att förebygga spända hörn och brott på banan.

Kontrollerad luftfuktighet ger optimala förhållanden för bindemedel

Många bindemedel är känsliga för luftfuktighetsgraden i omgivningen och mister fuktigheten i torra miljöer. Detta torkar ut bindemedlet så att etiketten inte fastnar på underlaget (som regel glas och plåt) och kartong-limflikar inte sitter fast. Som regel är lim i kemisk jämvikt med papper, och en luftfuktighet på 50-55 % RH är lösningen på detta problem.

Befuktning säkrar dimensioner under produktion av wellpapp, kartong och korrugerat papp

Tjockare papperstyper och papp är mindre benägna att vecka sig och förorsaka problem med statisk elektricitet. De är dock inte immuna mot dessa problem så råmaterial och tomma ark förvaras och förarbetas bäst vid en relativ luftfuktighet på 50-55 % RH. Mer väsentligt är problemet med repor på ytan på tjockare papper och papp, pga. avsaknaden av flexibilitet som uppstår i samband med torrt papper och papp. Detta märks tydligast vid tryck, när det vita underlaget blir synligt, vilket är ett säkert tecken på att partiet måste kasseras. Åter kommer förvaring och förarbete vid 50-55 % RH normalt lösa problemet.

Prägling av papper och papp påverkas av ojämn luftfuktighet

Papprets flexibilitet och styrka påverkas av fuktinnehållet. Prägling exponerar pappret för risk för sprickor och revor, särskilt i de nya och tunnare områdena på torrt papper som skapas vid präglingen. Både hos pappersleverantören och i produktionen bidrar upprätthållandet av en relativ luftfuktighet på 50-55 % RH till att bevara fuktinnehållet för att på bästa möjliga sätt möta problemet.

Vill du också ha en offert på en lösning til din produktion?

Reducerar statisk elektricitet vid tryck på folie

Vid högkvalitetsprodukter är mängderna mindre och det krävs mycket hög kvalitet varför man ofta använder metallfolie och -film som påförs etiketter av papper. För folie och film är förebyggandet av statisk elektricitet avgörande för att få en problemfri hantering och påklistring. Medan tröskeln för kontroll av statisk elektricitet är en relativ luftfuktighet på 40-45 % RH, är villkoren som krävs vid tryckning således att det normalt upprätthålls en relativ luftfuktighet på 50-55 % RH i tryckeriet.

Statisk elektricitet försvårar bearbetning av och tryck på film

Emballagefilm är särskilt känslig för statisk elektricitet både vid extrudering, tryck och tryckavveckling. Då filmen som regel inte är så vattenabsorberande som papper och papp, finns behov av en högre fuktnivå för att upplösa statiska laddningar. En relativ luftfuktighet på 50-55 % RH är den typiska nivån men 60 % RH är inte ovanligt.

Optimering av längdskärning och omrullning med fuktkontroll

Längdskärning och omrullning av bana och rullar med smal etikettbana kan vara en källa till statisk elektricitet. Befuktning till en relativ luftfuktighet på 45 % RH bidrar till att förebygga detta.

Bra länkar om kylning och luftbefuktning inom emballageproduktion


Få mer information om luftbefuktning i din förpackningsproduktion i våra broschyr, eller kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

Condair reglerar luftfuktighet i förpackningsproduktioner och ett antal andra branscher ...