Befuktning och fuktkontroll av lager

Befuktning och fuktkontroll av lager

Befuktning på lager försäkrar nedkylning och färska grödor

När frukt och grönsaker, särskilt sallad, skördas under sommarmånaderna har produkterna samma temperatur som omgivningen. Grödorna måste hållas färska tills de når kunderna, och kyls därför mycket snabbt till 2–4 °C. Om grödorna skördas vid högre temperatur än 20 °C kan den snabba kylningen till lagringstemperatur skada dem. 
För att motverka detta ökas luftfuktigheten i samband med kylningen. Det är inte möjligt att befukta under hela nedkylningsperioden – behovet är så stort att det inte blir ekonomiskt hållbart.

Fuktreglering förbereder nedkylning på lager

Befuktningen utförs därför med kylanläggningen avstängd. En vattendimma sprutas in i lagret, så att grödorna kan absorbera fukt från luften, samtidigt som en restfuktighet ackumuleras som förhindrar att grödor tappar sitt fuktinnehåll under efterföljande nedkylning. 

Kylning av lager med befuktning

Den normala cykeln är 15 minuters kylning följt av 5 minuters besprutning med vattendimma. Denna cykel upprepas tills grödorna har nått måltemperaturen. Denna process är inte fuktreglerad utan intervallen ställs in med en timer på anläggningens manöverpanel. Det är mycket viktigt att kylsystemets fläktar arbetar kontinuerligt, så att luftfördelningen blir likformig.

Fördelar med Condairs befuktningslösningar för förvaring av grödor: 

  • Högre produktivitet genom minskad viktförlust
  • Ökad hållbarhet
  • Omfattande global expertis för många tillämpningar inom jordbruksnäringen
  • Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav
  • Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning
  • Omfattande tjänsteutbud, inklusive rådgivning, konstruktion, leverans, installation, idrifttagning, underhåll och reservdelar


Befuktningssystem till alla typer av lager

Condair är experter och har lång erfarenhet av fuktstyrningslösningar för alla typer av lager. Vi kan skräddarsy ett komplett befuktningssystem, som passar till just ditt lagers dimensioner och behov.

För mer information om befuktning på ditt lager, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär. 

Behöver du mer kunskap om fukthantering för ditt lager?

Condair reglerar luftfuktighet i lager samt i ett antal andra branscher ...