Beräkningsverktyg: Rådgiverens guide till adiabatisk kylning

Beräkningsverktyg: Rådgiverens guide till adiabatisk kylning

Guide till evaporativ- och adiabatisk kylning

Med denna guide kan du med ett enkelt verktyg se om det finns möjligheter att optimera eller dimensionera ventilationssystem där man använder sig av adiabatisk eller avdunstningskylning och därmed spara energi och minska investeringskostnaderna för ventilations- och kylningslösningar. Lösningar med avdunstningskylning betalar sig typiskt inom 1–2 år. 

Inom stora delar av industrin samt andra områden med värmeutveckling kyls luften ofta med ventilationssystem för att leda bort värme som kan komma från produktionsutrustning, processer, solinfall m.m.

Dvs. att förhållandet mellan temperaturskillnaded och lufthastigheten ger resultat för värmeutveckling. Ett litet luftutbyte med en stor temperaturskillnad kan ge den samma värmeutveckling som en stor luftutskiftning med en liten temperaturskillnad. 

Detta kan enkelt avläsas genom att man studerar inblåsningstemperaturen kontra rumstemperaturen.Du kan också prova vår energiberäknings-app här.

Vill du veta mer om hur evaporativ och adiabatisk kylning fungerar?

Andra nyttiga linkar för dig som rådgivare ...