Fuktreglering för museum, gallerier, konst och antikviteter

Fuktreglering för museum, gallerier, konst och antikviteter

Fluktuationer i luftfuktigheten är skadligt för museum

Den viktigaste uppgiften för museer och gallerier är alltid att bevara och skydda föremål som ställs ut och lagras. Det handlar om att säkerställa objekternas framtid och överlevnad. 

Fluktuationer i temperatur och luftfuktighet som orsakas av yttre faktorer som väder och besöksfrekvens är ett stort problem för museer. Fluktuationer som förekommer flera gånger på kort tid är de mest skadliga, eftersom materialet inte får tillräckligt med tid att anpassa sig. Om ett stort antal människor kommer in i en museisal samtidigt ökar luftfuktigheten betydligt, särskilt om det regnar.

Behövd fuktreglering resulterade i skador på konstverken

Om luften är för torr dras fukt från föremålen och de går ner i vikt och krymper. Det omvända görs av för fuktig luft. Klimat- och temperatursvingningar kommer således att hålla materialen i konstant rörelse, och effekterna kan vara omedelbara, i form av deformationer, fläckar eller sprickor. Förändringar kan även vara mikroskopiska, men bli större med tiden. 

Efter hand som konstverk åldras blir de sköra och mindre tåliga mot ändringar i luftfuktighet. Specialutställningar finns tillgängliga för särskilt känsliga utställningar, som till exempel kan vara utrustade med en luftfuktighetskontroll.

Fördelar med Condairs fuktregleringslösningar i museimiljöer: 

  • Omfattande global expertis genom samarbete med många ledande museer och gallerier
  • Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav
  • Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning
  • Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök
  • Omfattande tjänsteutbud i form av rådgivning, konstruktion, leverans, installation, driftsättning, underhåll och reservdelshantering direkt från tillverkaren

Behöver du fukthantering för ditt museum?


Exakt fuktstyrning ger optimal bevaring av konst

Museer måste reglera miljön i sina utställningar dygnet runt eftersom det frekvent uppstår stora variationer i temperatur och relativ fuktighet. Detta kräver att luftbefuktare arbetar kontinuerligt, och att de är tillförlitliga och väl styrbara.

Den viktigaste faktorn för att bevara konst är att den omgivna miljön är stabil. Detta kräver strikt reglering av temperatur och luftfuktighet. Fluktuationer i temperatur och luftfuktighet som orsakas av yttre faktorer som väder och besöksfrekvens är ett stort problem för museer. 

Se videoexempel på befuktning i museer.

För mer information om fuktstyrning i museum, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.Fuktstyring hjälper till i många olika brancher ...