Kylning tar bort torr och varm luft i elektronikproduktioner

Kylning tar bort torr och varm luft i elektronikproduktioner

Kylning med befuktning reducerar statisk elektricitet

Elektroniktillverkning ställer ofta höga krav på luftkvalitet och på noggrann reglering av luftfuktigheten i produktionsområdena. Bland annat måste det finnas skydd mot statisk elektricitet (ESD) som kan störa processer och skada elektroniska komponenter. Luftfuktigheten bör vara mellan 30-60 % i produktionsmiljöerna för att förhindra statisk uppladdning, luftburet stoft, problem med limprocesser och påverkan av filmdimensioner.

Problem med torr och varm luft i elektronikproduktioner?

Rumstemperaturen i produktionslokaler för elektronik är ofta hög på grund av lödningsprocesser och andra värmeavgivare. Detta betyder sammantaget låg relativ luftfuktighet och därmed torr luft.

Condair har mångårig erfarenhet av att leverera skräddarsydda befuktningslösningar för många olika tillverkningsanläggningar för elektronik, där luftfuktigheten måste regleras noggrant i produktion, klimatkammare och testrum.

Spara energi och driftomkostnader på ventilation

Förutom att luften får högre fukthalt minskar risken för elektrostatisk urladdning (ESD), vilket bidrar till att säkra tillverkningstoleranserna. Dessutom ger luftbefuktning en mycket billig form av evaporativ kylning.

Fördelar med befuktning inom elektronikproduktion:

  • Noggrann reglering av luftfuktigheten
  • Minskad risk för elektrostatisk urladdning (ESD)
  • Stora energibesparingar med evaporativ kylning
  • Mycket kort åtarbetalningstid, ofte mindre än 2 år
  • Säkerställar produktkvaliteten
  • Ökat välbefinnande för tillverkningspersonalen

Vill du också ha en offert för din elektronikproduktion?Förbättrad inomhusluft i elektronikproduktion

Befuktning och evaporativ kylning bidrar till att förbättra medarbetarnas välbefinnande i produktionen, där luften annars kan vara torr och skadlig för personalens hälsa.

Se videoexempel på vätning i elektronikproduktioner.

För mer information om ESD-reducering i din produktion, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär. 


Så fungerar kylning med befuktning ...