Ta inomhusklimattestet: Är din arbetsmiljö tillräckligt bra?

Tag inomhusklimattestet: Är din arbetsmiljö god nog?

Är inomhusklimatet tillräckligt bra på din arbetsplats?

Ta 2 minuter till att svara på frågorna i inomhusklimattestet och få en snabb överblick över hur inomhusklimatet är på din arbetsplats och om luftkvalitén är sund.

Vi kan också ge dig mer information om inomhusklimat och torr luft i privata bostäder.
Om inomhusklimattestet

Testet frågar efter symptom, problem och förhållanden som kan ha direkta samband med luftkvalitet och luftfuktighet. Dessa symptom kan ha många andra orsaker än felaktig luftfuktighet och ska därför anses som en indikation för vidare användning. Du är alltid välkommen att kontakta vår inomhusklimatexpert, som kan hjälpa dig att gå vidare med processen att förbättra inomhusklimatet utifrån ditt testresultat. Testa ditt inomhusklimat genom att svara på frågorna nedan.Här hittar du länkar till mer information om inomhusklimat och fuktighet:

Resultatpoäng: Under 15 %

  Ditt testresultat indikerar att luftfuktigheten inte är för låg. Upplever du ändå andra besvär från inomhusklimatet kan du få ditt inomhusklimat undersökt närmare med en gratis inomhusklimatkontroll.

   

  Resultatpoäng: 15 % eller högre

   Ditt testresultat indikerar att luftfuktigheten kan vara för låg på din arbetsplats. Vi rekommenderar att du får luftfuktigheten mätt för att få reda på om den påverkar ditt inomhusklimat och din hälsa negativt. Du kan kontakta våra inomhusklimatexperter för att få personlig rådgivning.


   Ett bra inomhusklimat kännetecknas av:

   • Låg sjukfrånvaro och minimal virussmitta
   • Inga eller mycket få klagomål över luftens kvalitet, temperatur och luftfuktighet
   • Inga eller mycket få besvär med problem och symtom relaterat till för torr eller för fuktig luft
   • Du och dina kollegor kan inte nicka instämmande till mer än två av punkterna i checklistan ovan
   • En luftfuktighet på 40-60% året runt
   • Glada medarbetare som presterar

   Är du i behov av en hälsokontroll av inomhusklimatet på din arbetsplats?

   Här hittar du artiklar och undersökningar om relationen mellan luftfuktighet och hälsa.