Ta inomhusklimattestet: Är din arbetsmiljö tillräckligt bra?

Genomför inomhusklimattestet: Är din arbetsmiljö tillräckligt bra?

Är luftfuktigheten bra på din arbetsplats?

Det är en vanlig missuppfattning att torr luft är bra luft. För torr luft kan vara skadlig för din hälsa. Därför är det viktigt att luftfuktigheten är optimal för att din hälsa ska ha så goda förutsättningar som möjligt på din arbetsplats.

Om inomhusklimattestet

Testet frågar efter symptom, problem och förhållanden som kan ha direkta samband med luftkvalitet och luftfuktighet. Dessa symptom kan ha många andra orsaker än felaktig luftfuktighet och ska därför anses som en indikation för vidare användning. Du är alltid välkommen att kontakta vår inomhusklimatexpert, som kan hjälpa dig att gå vidare med processen att förbättra inomhusklimatet utifrån ditt testresultat. Testa ditt inomhusklimat genom att svara på frågorna nedan.

Checklista för inomhusklimatet på din arbetsplats:

• Jag har ofta röda, irriterade och kliande ögon.
• Jag blir ofta hes och torr i halsen efter en arbetsdag.
• Mina läppar blir snabbt torra, även om jag dricker tillräckligt med vätska.
• Jag har besvär med torr hud.
• Jag blir ofta tung och trött i huvudet.
• Jag får ofta huvudvärk.
• Jag har blivit smittad med influensa på arbetet.
• Min röst kan bli hes.
• Jag lider av ihållande hosta.
• Statisk elektricitet är ett besvär på kontoret.
• Besvär från damm är ett problem på kontoret.
• Jag upplever utmattning, trötthet och koncentrationssvårigheter när jag är på arbetet.

Så här använder du inomhusklimattestet

Om du svarar ja på minst 3 av frågorna i checklistan så har din arbetsplats sannolikt inte optimal luftfuktighet för dig och dina kollegor. De angivna symtomen kan bero på många andra saker än ett dåligt inomhusklimat.

Ta temperaturen på ditt inomhusklimat

Får din arbetsmiljö en glad smiley? Du kan snabbt ta reda på om luftfuktigheten bör förbättras genom att kontakta vår Health Consultant, som kan utföra en oförpliktigande utvärdering av era arbetsförhållanden när det gäller luftfuktighet. På så sätt säkerställer du att du och dina kollegor har de bästa förutsättningarna för att prestera och för att förhindra onödig smitta av luftburna virus.

”Inomhusklimat och luftfuktighet går hand i hand. Dessvärre vet verksamheter generellt för lite om konsekvenserna av en bristfällig luftfuktighet. Jag kan göra en utvärdering för att se om luftfuktigheten kan skapa en bättre arbetsmiljö för er, och jag kan förklara de ekonomiska fördelarna. Kontakta mig gärna vid frågor.”

                                                                                   Jeanet Berg, Health Consultant

Här hittar du länkar till mer information om inomhusklimat och fuktighet:

Ett bra inomhusklimat kännetecknas av:

   – Låg sjukfrånvaro och minimal virussmitta. 

   – Inga eller mycket få klagomål över luftens kvalitet, temperatur och luftfuktighet. 

   – Inga eller mycket få besvär med problem och symtom relaterat till för torr eller för fuktig luft. 

   – Du och dina kollegor kan inte nicka instämmande till mer än två av punkterna i checklistan ovan. 

   – En luftfuktighet på 40–60 % året runt.

   
   – Glada medarbetare som presterar.

Här hittar du artiklar och undersökningar om relationen mellan luftfuktighet och hälsa.