Ta inomhusklimattestet: Är din arbetsmiljö tillräckligt bra?

Testa inomhusklimatet på ditt arbete

Är du säker på att inomhusklimatet och arbetsmiljön är optimala på din arbetsplats och i de rum du bor i? Det optimala inomhusklimatet beror på många faktorer, inklusive luftfuktighet. Tyvärr vet företagen i allmänhet alldeles för lite om konsekvenserna av felaktig luftfuktighet, varför anställda upplever olägenheter och symptom på felaktig luftfuktighet.

Vad är den rekommenderade luftfuktigheten?

På arbetsplatser som kontor måste den relativa luftfuktigheten vara mellan 40 och 60%. Om luftfuktigheten ligger inom denna nivå blir det varken för fuktigt eller för torrt. Om luftfuktigheten inte är optimal kommer du att kunna uppleva ett antal olägenheter och symptom på felaktig luftfuktighet.


Ett bra inomhusklimat kännetecknas av:

 • Låg sjukfrånvaro och minimal virussmitta
 • Inga eller mycket få klagomål över luftens kvalitet, temperatur och luftfuktighet
 • Inga eller mycket få besvär med problem och symtom relaterat till för torr eller för fuktig luft
 • Du och dina kollegor kan inte nicka instämmande till mer än två av punkterna i checklistan ovan
 • En luftfuktighet på 40-60% året runt
 • Glada medarbetare som presterar
 • Inomhusklimat test för arbete


  Fråga dig själv och dina kollegor om följande och bedöm om du kan nicka igenkännande av följande problem. Om du kan kan det vara inomhusklimat och luftfuktighet som inte är optimala.

   • Jag har ofta röda, irriterade och kliande ögon
   • Jag blir ofta grov och torr i halsen efter en dags jobb
   • Mina läppar torkar snabbt även om jag dricker tillräckligt med vätska
   • Jag stör mig på torr hud och nariga händer
   • Jag får ofta huvudvärk eller blir tung och trött i huvudet
   • Jag har blivit smittad av influensa på jobbet
   • Jag upplever trötthet och koncentrationssvårigheter på jobbet
   • Jag lider av ihållande hosta
   • Min röst blir hes
   • Jag blir ofta chockad när jag rör vid möbler och inventarier på jobbet
   • Olägenhet från damm är ett problem på kontoret

     Är du i behov av en hälsokontroll av inomhusklimatet på din arbetsplats?

     Här hittar du artiklar och undersökningar om relationen mellan luftfuktighet och hälsa.