09.12.2015

Studier visar att luftbefuktning minskar luftburen influensa

En nyligen genomförd studie från det amerikanska arbetsmiljöinstitutet National Institute for Occupational Safety & Health (NIOSH) har visat att luftburen överföring av influensavirus kan minskas avsevärt med en relativ luftfuktighet på minst 40 %.

För torr luft ger goda levnadsvillkor för influensavirus

För att testa hur fuktnivån påverkar luftburen influensa ”hostades” aerosoler av influensavirus ut i ett rum med hjälp av en mekanisk provdocka vid en relativ luftfuktighet på mellan 7–73 %, samtidigt som luftintaget hos en provdocka som andades övervakades.

Luften som provdockan andades in visade att det luftburna influensaviruset vid en relativ fuktighet på ≤23 % förblev 71–77 % smittosam, medan denna siffra vid en relativ fuktighet på ≥43 % minskade till endast 15–22 %. Studien visade att viruset vid den högre fuktnivån blev overksam mycket snart efter hostningen och att den största nedgången skedde inom de första 15 minuterna.

Av studien kunde man dra slutsatsen att man med en relativ luftfuktighet på minst 40 % inomhus avsevärt kan minska hur smittosam ett aeroliserat influensavirus är.

Sjukfrånvaron kan minskas genom optimal luftfuktighet och bra inomhusklimat

Man räknar med att över 7,6 miljoner arbetsdagar går förlorade i Storbritannien varje år på grund av influensarelaterad sjukdom, vilket kostar Storbritannien över 1,35 miljarder pund årligen. De flesta experter tror att influensa sprids via mycket små droppar som skapas när människor med influensa hostar eller nyser. Dessa droppar kan finnas kvar i luften i flera timmar.

– Denna studie visar hur viktigt det är att ha en optimal fuktnivå på arbetsplatsen för att minska sjukfrånvaron. I synnerhet på platser som löper stor risk för luftburna virus, som sjukhus och läkarmottagningar, säger Kasper Gissel, säljchef på Condair Sverige.

– Trots att många branschorganisationer, inkl. BSRIA (Building Services Research and Information Association), CIBSE (Chartered Institution of Building Service Engineers) och brittiska arbetsmiljöverket HSE (Health and Safety Executive), rekommenderar att den relativa luftfuktigheten inomhus bör ligga på över 40 % är det inte ovanligt att luftbefuktningssystem är avstängda för att hålla driftskostnaderna nere. De anställda märker inte av en låg luftfuktighet lika lätt som låga temperaturer, och den låga nivån kan därför bibehållas utan att någon märker det. Den faktiska kostnaden för att inte ha rätt fuktnivå inomhus kan dock vara dålig personalhälsa och ökad frånvaro, vilket kan leda till ännu högre kostnader än driften av byggnadens luftbefuktningssystem, avslutar Kasper Gissel.

NIOSH och TDC samarbeta i undersökningen

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) är det amerikanska federala institutet som ansvarar för att genomföra forskning och ge rekommendationer för att förhindra arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. NIOSH är en del av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) inom det amerikanska departementet för hälsovård och socialomsorg, Department of Health and Human Services.

Läs mer om inomhusluft, värme och fuktighet här.

Tillbaka till Nyheter