07.04.2021

Condair lanserar ny evaporativ luftbefuktare

Condair lanserar Condair MC, en ny kanalmonterad evaporativ luftbefuktare och kylare. Med Condair MC är det möjligt att säkerställa kyla på sommaren och samtidigt få befuktning på vintern, så att luftfuktigheten hålls stabil.

Evaporativ befuktare ger adiabatisk kylning på sommaren som är ett ekonomiskt sätt att kyla inomhusmiljön och kan garantera befuktning på vintern så att inomhusfuktigheten ökar. Den främsta fördelen jämfört med andra kanalmonterade sprayfuktare är att avdunstningsenheter kan arbeta med kranvatten utan behov av filtrerat RO-vatten. Detta är en stor förbättring av systemets vatteneffektivitet. Fördelen jämfört med kanalmonterade elektriska luftfuktare är lägre el kostnader. Den energi som behövs för att avdunsta vattnet kan tas från luftflödet om det finns överskott av värme, fjärrvärme eller annan värmekälla.

Hygien är viktigast

Som med alla adiabatiska luftbefuktare är hygienkontroll avgörande, och Condair MC har automatiska spolningsintervaller mot avloppet för att säkerställa att vattnet i systemet håller sig friskt och hygieniskt. Står systemet still en längre period så aktiveras dräneringen av systemet för att säkerhetsställa att vi inte får stillastående vatten. Du kan välja ett infällt UV-sterilisationssystem för att döda mikroorganismer i vattnet och ytterligare förbättra den hygieniska driften.

Tekniska specifikationer

Condair MC består av en avdunstningsmodul och en hydraulenhet placerad inuti ventilationsaggregatet, samt en manöverpanel utanför. Förångningsmodulen är en vägg som består av räfflade glasfiberkassetter med rostfria ramar genom vilka luften strömmar. Hydraulenheten pumpar vatten till toppen av avdunstningsmodulen för att fukta glasfibermediet och fukta luften som strömmar igenom.

En enda enhet kan leverera upp till 360 kg befuktning per timme och cirka 245 kW adiabatisk kylning till ett luftbehandlingsaggregat (AHU) med mindre än 0,15 kW elektrisk energi.


Tilbaka till nyheter
Ny Condair RM resistiv dampbefugter
Ny Condair RM resistiv dampbefugter