22.03.2024

För torr luft kan skada din verksamhet

Försäkra dig om rätt luftfuktighet på arbetsplatsen

Befuktare är avgörande för att skapa optimal luftfuktighet, främja hälsosamma inomhusklimat och förbättra produktionsförhållandena. Med många års erfarenhet inom rådgivning och försäljning av professionella befuktare, erbjuder vi ett brett utbud av lösningar för en mängd olika sektorer.

Vad är en befuktare?

En befuktare är en apparat som tillsätter vatten till luften för att reglera luftfuktigheten. Dess kritiska roll inkluderar att säkerställa stabil drift, undvika produktionssvängningar och skapa en optimal arbetsmiljö. Vid för låg luftfuktighet eller behov av specifik fuktreglering används befuktare för att uppnå rätt luftfuktighet.

Olika typer av befuktare

Condairs breda produktutbud inkluderar bland annat ångbefuktare, högtrycksbefuktare och evaporativa befuktare.

Ångbefuktare: Ångbefuktare introducerar vattenånga i luften genom att värma vatten, och kan på så vis reglera luftfuktigheten.

Högtrycksbefuktare: Högtrycksbefuktare distribuerar små vattenaerosoler under betydande tryck, och de utmärker sig särskilt genom att effektivt höja luftfuktigheten i storskaliga produktionsområden.

Evaporativa befuktare: Evaporativa befuktare bygger på principen om vattenavdunstning för att höja luftfuktigheten. Genom att dra in torr luft över vattenmättade filter eller ytor fuktas och kyls luften innan den sprids ut i rummet. Den här typen fungerar särskilt bra där överskottsvärme är en faktor.

Potentiella konsekvenser av för torr luft
Om du inte har en befuktare och luftfuktigheten i din inomhusmiljö är för låg eller inte regleras på ett lämpligt sätt, kan det leda till flertalet negativa konsekvenser, här är några exempel på dessa konsekvenser:

  • Torra slemhinnor och hudproblem: Låg luftfuktighet kan orsaka torra slemhinnor och hudproblem. Det kan leda till irritation i ögonen, näsan och halsen samt öka risken för hudtorrhet och klåda.

  • Ökad risk för sjukdomar: Torr luft kan göra slemhinnorna i luftvägarna mer mottagliga för virus och bakterier. Det ökar risken för förkylningar, influensa och andra luftburna virus.

  • Skador på olika material: För låg luftfuktighet kan bland annat påverka trämaterial negativt. Det kan leda till att trädetaljer, möbler, musikinstrument och byggnadens integritet försämras, torkar ut och spricker över tid.

  • Statisk elektricitet: Torr luft ökar risken för statisk elektricitet, vilket inte bara kan vara irriterande utan också skadligt för elektroniska apparater och komponenter.