16.11.2023

Problem med störningar i produktionen?

Då kan befuktare vara lösningen


Under de kalla månaderna på året uppstår problem med statisk elektricitet i produktionsmiljöer, och det kan särskilt påverka branscher som elektronik- och plastindustrin. Denna elektriska uppladdning (ESD) kan orsaka betydande produktionsstörningar.

Vilka problem genererar statisk elektricitet i produktionen?

Statisk elektricitet kan orsaka allvarliga problem i produktionsmiljöer. Dessa problem inkluderar:

Lägre produktkvalitet: ESD kan leda till fel i produkter och därmed en minskad produktkvalitet.

Sänkt produktionshastighet: Statisk elektricitet kan sakta ned produktionsprocessen och resultera i längre produktionscykler.

Säkerhetsproblem: Okontrollerad gnistbildning kan utgöra en brandrisk och en fara för arbetstagares säkerhet.

Fysisk skada på utrustning: Elektronik och kretskort kan skadas av statisk elektricitet, vilket resulterar i kostsamma reparationer eller utbyte.

Statisk elektricitet kan vara särskilt utmanande inom branscher som förpackning, tryck, papper, plast, textilier, elektronik, lackering och läkemedel.

Hur kan man undvika statisk elektricitet i produktionen?

För att hantera problemen med statisk elektricitet i produktionsmiljöer är den relativa luftfuktigheten avgörande. Luftfuktighet spelar en central roll i att förebygga uppbyggnad av statisk elektricitet. En rekommenderad nivå är en relativ luftfuktighet på 40–60 % RH i produktionsmiljöer för att undvika vanliga problem med statisk elektricitet.

Luftbefuktning är en mycket effektiv metod för att förebygga uppbyggnad av statisk elektricitet i tillverkningsmiljöer. För att statisk laddning ska uppstå krävs en relativ luftfuktighet under 40 %. Med en luftfuktighet på mellan 40 och 60 % kan statisk elektricitet fortfarande byggas upp, men det sker på en lägre nivå eftersom luften fungerar som en naturlig elektrisk ledare och leder bort eventuell statisk laddning.

Varför är rätt luftfuktighet så viktig?

Elektrostatiska stötar och gnistor uppstår när ämnen gnids mot varandra och skapar friktion. För att friktionen ska generera statisk laddning måste den relativa luftfuktigheten vara under 40 %, vilket är fallet i många produktionsmiljöer. Denna elektriska uppladdning kallas ESD (electrostatic discharge). Luftfuktighet sänker ytmotståndet för golv, mattor och bord genom att låta våta partiklar skapa en svagt ledande film på i övrigt isolerande ytor. När luften är torr blir den en del av den elektrostatiska uppbyggnadsmekanismen varje gång det uppstår en rörelse i luften såsom vid luftkonditionering över en isolerad yta.

Korrekt relativ luftfuktighet ökar effektiviteten av antistatisk och joniseringsutrustning, vilket hjälper till att sprida elektrostatiska laddningar och minska risken för skador och produktionsstörningar.

Hur kan befuktare hjälpa till i produktionen?

Befuktare är en effektiv lösning för att bibehålla rätt luftfuktighet i produktionsmiljöer. För stora produktionsanläggningar som tryckerier och produktionslinjer kan befuktare vara särskilt användbara. Dessa befuktare är utrustade med finfördelande munstycken som monteras i taket eller på väggen och avger en fin vattendimma som höjer luftfuktigheten till önskad nivå.

Även om luftbefuktning är effektiv, kan värme från industrimaskiner skapa ett torrt mikroklimat och orsaka ytterligare uppbyggnad av statisk elektricitet. Därför kan det vara nödvändigt att använda spraysystem som höjer luftfuktigheten i områden med hög värme och risk för statisk elektricitet. Individuella munstycken som placeras direkt på maskinerna kan säkerställa att temperaturhöjningar inte resulterar i torr luft och uppbyggnad av statisk elektricitet.

Statisk elektricitet är ett betydande problem i produktionsmiljöer och kan leda till produktionsstörningar, säkerhetsproblem och skador på utrustning. För att förebygga uppbyggnad av statisk elektricitet är rätt luftfuktighet avgörande. Luftbefuktning med hjälp av befuktare är en effektiv lösning för att upprätthålla den nödvändiga luftfuktigheten i produktionsmiljöer. Genom att hålla luftfuktigheten på rätt nivå kan man minska risken för statisk elektricitet och dess negativa konsekvenser. De är därför viktigt att överväga högtrycksbefuktare som en integrerad del av din produktionsmiljö för att säkerställa smidiga och problemfria produktionsprocesser.

Tillbaka till Nyheter