11.03.2020

Region Västerbotten väljer Condair

När regionsjukhuset i Umeå skulle uppdatera och byta ut sina system för befuktning föll valet på Condair AB. Regionen använder befuktare för att kontrollera och styra fuktigheten i ventilationen till olika utrymmen bla till flera av deras MR-kameror.

   Till detta har Condair även levererat ett RO-system för att rena vattnet. RO-vatten används för att säkerställa driften ytterligare och förlänga serviceintervallerna avsevärt.

   Condair AB levererade, installerade, driftsatte samtliga system och för att säkerhetsställa driften har även ett flerårigt serviceavtal tecknats.

   Med tanke på Condairs höga servicenivå och tekniska kunskap så känns valet av leverantör helt rätt för oss.

   säger Minna från Regionsservice

   Sjukhus med CT-scanners, MR-kameror och teknikutrymmen har i princip alltid krav på en kontrollerad fuktighet.

   Utan ett kontrollerat klimat kommer stora problem med statisk elektricitet som ger dåliga bilder och i värsta fall kan även elektroniken skadas.

   Läs mer om våra kundreferenser.