Världshälsoorganisationen rekommenderar

1. august 2017

Så får du ett hälsosamt inomhusklimat - se vad WHO rekommenderar


Vintern är snart här, och med den följer ofta influensaepidemier. Flera studier visar att risker såsom infektion med influensa ökar betydligt om luften är för torr och luftfuktigheten är för låg.

   Detta faktum är ingen ny kunskap. Faktiskt så publicerade World Health Organization (WHO) en rapport 1968, som också rekommenderar att fuktigheten skal styras för att säkra vår hälsa på bästa sätt:

   "Ur hälsosynpunkt bör luftfuktigheten inte vara högre än 60% eller lägre än 30%."

   Du kan ladda ner WHO:s rapport The Physiological Basis of Health Standards for Dwellings för mer information.

   Därför hänger torr luft och influensa ihop

   När den kalla luften, som innehåller mindre vatten värms upp, blir den relativa fuktigheten mindre och luften mer torr. Detta innebär att virus och bakterier sprider sig snabbare, medan immunsystemet utmanas och vi är mer mottagliga. Slemhinnorna och svalget påverkas av torr luft och bli mer motagliga för virus och bakterier.

   Studier har visat att i synnerhet influensa har tedens till att bli mer motståndskraftig i den torra inomhusluften. Så vi ser ofta epidemier av influensa under vintern.

   Är det styr på luftfuktigheten på din arbetsplats eller är du och dina kollegor utsatta för torr luft? Ta vårt inomhus test och få svaret.

   Tilbage til nyheder