Inomhusklimat på dagsorden

28. maj 2018

Torr luft och inomhusklimat är kommit på dagsorden


BrancheFællesskabet för arbetsmiljö och för välfärd och offentlig förvaltning har på allvar väckt uppmärksamheten för ett bra inomhusklimat på arbetsplatsen. Det handlar nu om att torr luft ska på dagordningen, som både fokuserar på konsekvenserna av ett torrt klimat och hur det är möjligt att minska ibehag och ge en optimal luftfuktighet.

  Indeklimaportalen.dk har i sitt första tema i 2018 skrivit en serie artiklar, som på sitt eget sätt omvandlar ämnet luftfuktighet och bland annat beskriver hur ett torrt klimat kan bekämpas och hänvisar till flera fall där en korrekt luftfuktighet har genererat positiva resultat för effektiv arbetsmiljö.

   Den rekommenderade fuktighet

   Definitionen av torr luft är inte helt klar, och symtomen kan också variera. Men de flesta kommer att uppleva problem med torra och irriterande ögon, torra slemhinnor, trötthet och huvudvärk. Av temat framgår det bland annat att antalet anställda med dessa symptom kommer att öka om luftfuktigheten är under 25%. Vi rekommenderar dock att fuktigheten alltid ligger mellan 40-60% RH, vilket är bäst för vår hälsa och välbefinnande.

   En hälsosam inomhusmiljö kan också bidra till att minska frånvaron, vilket är fallet på Hyldehavne i Aalborg, där både barn och personal har haft färre sjukdagar på grund av fuktaren. Detsamma gäller utrikesdepartementet, där anställda nu inte längre klagar över suddiga ögon och statisk elektricitet.

   Läs hela ämnet från Indeklimaportalen.dk och bli mer medveten om hur man förbättrar arbetsmiljön och säkerställer ett hälsosamt inomhusklimat för dina anställda.

   Tillbaka till nyheter