Vår företagskultur

Företagskulturen på Condair bygger på de moraliska koncept och värderingar som formar hur varje medarbetare beter sig och, följaktligen, vår etik och vårt varumärke. Allt vi gör genomsyras av våra värderingar: vårt dagliga arbete, kontakten med varandra, beslutsfattande, medarbetarsamtal, information och kommunikation och relationerna med våra intressenter. 

Condairs företagskultur - Dynamisk och ärlighet

Dynamisk och ärlighet

Vi är ett långsiktigt företag, med en positiv attityd till förändring och använder vårt initiativ för att uppnå det. Vi är snabba på att agera på ett avgörande sätt. Vi är ärliga och okomplicerad att arbeta med.

Condairs företagskultur - Sammarbete och öppensinnad

Sammarbete och öppensinnad

Tillsammans, med delade kunskaper, kompetens och idéer, är vi starka. Vi lyssnar, och respektera åsikter som skiljer sig från våra egna. Vi är öppna för nya vägar och idéer.


Condairs företagskultur - Resultatorienterad

Resultatorienterad

Eftersom vi är fokuserade, kan vi koncentrera oss på vad som är väsentligt. Vi är envisa, orubbliga och har en stor drivkraft för att uppnå mål. Vi är endast nöjda när vår beslutsamhet leder till genomgående bra resultat.