Vårt uppdrag

Vi förstår våra kunders specifika behov och ger dem professionell vägledning och stöd samt erbjuder energioptimerade lösningar för produktivitet, hållbarhet och hälsa.

Vi tillhandahåller produkter och tjänster i världsklass med branschledande prestanda och kvalitet.

Vi garanterar att alla våra lösningar fungerar korrekt och effektivt under hela livscykeln.

Vi samarbetar med våra kunder genom service för att bidra till maximal och bibehållen avkastning på deras investeringar i våra luft- och vattentekniklösningar.

Vi är global marknadsledare inom luftbefuktning och vi utvecklar detta specialistområde genom innovation.

Vi skapar en arbetsmiljö som är dynamisk, utmanande, motiverande och givande för alla våra anställda och tar tillvara på deras kompetens i en kultur som bygger på förtroende, självbestämmande, ansvar och erkännande.

    

Våra stakeholders

Condair utrustar sin verksamhet till behoven hos alla som har en del i företagets framgång. Vårt fokus är extremt långsiktigt, och vi vet att vi kan endast lyckas i en avlägsen framtid med hjälp och tillfredsställelse av alla inblandade. Vi har utarbetat ett värde proposition som underlag för fortsatt samarbete med alla som har en del i företagets framgång. Vi anser dialog med företrädare för alla grupper som har en andel i vårt företags framgång som en viktig källa till information för att göra ständiga förbättringar.

Condairs uppdrag avseende kunder

Kunder

Vi fokuserar på kundens behov och strävar efter att alltid hitta den bästa lösningen för kundens situation

Condairs uppdrag avseende återförsäljare

Återförsäljare

Våra produkter ger våra återförsäljare möjligheten att få en konkurrensfördel.

Condairs uppdrag avseende medarbetare

Medarbetare 

Vi erbjuder våra medarbetare en utmanande och givande arbetsuppgifter .

Condairs uppdrag avseende producenter

Producenter

Vi betraktar våra leverantörer för sammarbetspartner på lång sikt, som kan lita på oss.