RO-HM omvänd osmos-anläggning 

RO-HM är ett nytt RO-system som kan leverera mineralfritt vatten till tex mindre ångbefuktare. Med det nya systemet kan Condair erbjuda en komplett serie av standard RO-system upp till 1500 l/timme. 

Ett RO-system säkerställer mineralfritt vatten och därmed en hög vattenkvalitet till ångbefuktaren, så att ingen kalk ackumuleras i befuktarens ångcylinder och pumpar. Detta innebär att mindre service och underhåll behövs på ångbefuktaren. Med RO-vatten kan vi även optimera befuktarens drift och därmed öka noggrannheten.

Befuktning av mindre utrymmen

Det nya RO-systemet, RO-H, passar perfekt till mindre ångbefuktare, till exempel Condair RS och Condair RM. Sjukhus med de höga hygien och driftkraven är en vanlig applikation för dessa maskiner.

Men en mindre befuktare är också väl lämpad där det finns enskilda rum som kräver exakt kontroll av luftfuktigheten. Det kan vara för mät/testrum, mindre laboratorieområden, små produktioner samt tryck- och kopieringsrum.

Befuktning av mindre utrymmen

Med det nya RO-systemet är det möjligt för Condair att erbjuda kunder som är intresserade av en mindre ångbefuktare en komplett projektoptimerad lösning. Förutom att erbjuda ett stabilt och säkert luftbefuktningssystem med tillhörande vattenbehandling kan Condair också erbjuda rikstäckande service och installation.

Fördelar och funktioner med Condair RO-A

  • Eliminera stort sätt uppbyggning av kalkbeläggning i luftbefuktare

  • Hög vatteneffektivitet: 50% g vatteneffektivitet: 50 % återvinningsgrad

  • Reducerar både tid och omkostningar till underhållning

  • Reducerar energiförbruket

  • Möjliggör precis fuktighetskontroll

  • Förlänger hållbarheten för luftbefuktare

Kanske är du också intresserad i...