Styrenhet JA 3000

Styrning enligt daggpunkt och luftfuktighet med praktisk tillgång till data på displayen

Styrenheten JA 3000 är en fristående styrenhet till befuktnings- och avfuktningsanläggningar. JA 3000 kan styra enligt både relativ luftfuktighet i procent och daggpunkt. Med JA-styrenheten går det att styra avfuktaren och avfuktningen. Alla avfuktardata kan visas på kontrollpanelen, och med den enkla menystrukturen på kontrollpanelen är det l��tt att interagera med avfuktaren.

Designen och konceptet för detta externa övervaknings- och kontrollsystem är unika. I kombination med en avfuktare ger systemet en mycket tillförlitlig fuktreglering.

JA-styrenhet för styrning av luftfuktigheten, med inbyggt alarm

Gränssnittsenheten har ett kretskort med en mikroprocessor och alla kontakter för elektriska anslutningar till avfuktaren, givaren och kontrollpanelen.
JA-styrenheten har utsignaler på 0–10 V och 4–20 mA samt tre reläutgångar. Reläutgångarna används till styrning av avfuktaren, luftfuktighet och externt alarm. Gränssnittsenheten placeras normalt i närheten av eller på avfuktaren.

Ytterligare funktioner
Realtidsklocka och litiumbatteri-backup
EEPROM till data och loggföring. På displayen kan följande information visas:
Inställningar för % RH
Inställning för daggpunkt och relaterade alarm
Temperatur
% RH
Daggpunkt uppmätt vid givaren/givarna
Termostater
Överlastreläer
Driftsstatus (avfuktare på eller av)
Max- och min-värden för förhållanden vid givaren/givarna
Filterskydd
Rotorskydd.
Temperaturer vid valfria installerade NTC-givare i avfuktaren.

Tekniska specifikationer:

Ingångar
3 × NTC-ingångar NTC-temperaturgivare kan placeras på olika ställen i avfuktaren
1 × 4-20 mA För möjlig styrning av avfuktaren från externt styrsystem.
1 × 0–10 V för möjlig styrning av avfuktaren från externt styrsystem.
3 × givaringång För anslutning av upp till 3 givare
1 × RH-mottagare (tillval) För signal från trådlösa givare.
5 × digitala ingångar För digitala alarm från avfuktaren, termostater, överlastreläer och filterskydd (tillval) eller rotorskydd (tillval).
230 V AC ingång (L1, N, PE) Strömförsörjning till DCC.

Utgångar
2 0–10 V-utgångar För modulering av styrning
2 4–20 mA-utgångar För modulering av styrning
Kontakter till fjärrkontroll
3 × reläutgångar Till avfuktaren och externt alarm, möjlighet till externt start/stopp av avfuktaren
RS232- och RS485-utgångar

Andra instrument från Condair...