Tekniska specifikationer:

Ingångar
3 × NTC-ingångar NTC-temperaturgivare kan placeras på olika ställen i avfuktaren
1 × 4-20 mA För möjlig styrning av avfuktaren från externt styrsystem.
1 × 0–10 V för möjlig styrning av avfuktaren från externt styrsystem.
3 × givaringång För anslutning av upp till 3 givare
1 × RH-mottagare (tillval) För signal från trådlösa givare.
5 × digitala ingångar För digitala alarm från avfuktaren, termostater, överlastreläer och filterskydd (tillval) eller rotorskydd (tillval).
230 V AC ingång (L1, N, PE) Strömförsörjning till DCC.

Utgångar
2 0–10 V-utgångar För modulering av styrning
2 4–20 mA-utgångar För modulering av styrning
Kontakter till fjärrkontroll
3 × reläutgångar Till avfuktaren och externt alarm, möjlighet till externt start/stopp av avfuktaren
RS232- och RS485-utgångar

Styrenhet JA 3000

Styrning enligt daggpunkt och luftfuktighet med praktisk tillgång till data på displayen

Styrenheten JA 3000 är en fristående styrenhet till befuktnings- och avfuktningsanläggningar. JA 3000 kan styra enligt både relativ luftfuktighet i procent och daggpunkt. Med JA-styrenheten går det att styra avfuktaren och avfuktningen. Alla avfuktardata kan visas på kontrollpanelen, och med den enkla menystrukturen på kontrollpanelen är det lätt att interagera med avfuktaren.

Designen och konceptet för detta externa övervaknings- och kontrollsystem är unika. I kombination med en avfuktare ger systemet en mycket tillförlitlig fuktreglering.

JA-styrenhet för styrning av luftfuktigheten, med inbyggt alarm

Gränssnittsenheten har ett kretskort med en mikroprocessor och alla kontakter för elektriska anslutningar till avfuktaren, givaren och kontrollpanelen.
JA-styrenheten har utsignaler på 0–10 V och 4–20 mA samt tre reläutgångar. Reläutgångarna används till styrning av avfuktaren, luftfuktighet och externt alarm. Gränssnittsenheten placeras normalt i närheten av eller på avfuktaren.

Ytterligare funktioner
Realtidsklocka och litiumbatteri-backup
EEPROM till data och loggföring. På displayen kan följande information visas:
Inställningar för % RH
Inställning för daggpunkt och relaterade alarm
Temperatur
% RH
Daggpunkt uppmätt vid givaren/givarna
Termostater
Överlastreläer
Driftsstatus (avfuktare på eller av)
Max- och min-värden för förhållanden vid givaren/givarna
Filterskydd
Rotorskydd.
Temperaturer vid valfria installerade NTC-givare i avfuktaren.

Har du några tvivel om vad du ska välja?

Andra instrument från Condair...