Fuktmätare Trotec T660

Materialfuktmätare till ytmätning

Med Trotec T660 kan du mäta fukten i ytområden på ett oförstörande sätt. T660 kan mäta fuktfördelningen i ytområden på upp till 4 cm. T660 har en inbyggd materialvalsfunktion som gör det möjligt att visa mätresultaten i massprocent eller CM-procent.

Glasdisplayen på T660 ger hög kontrast i solljus, vilket gör T660 perfekt för snabba och tillförlitliga oförstörande mätningar både inne och ute.

Med den inbyggda alarmfunktionen går det lätt att mäta större ytor. Alarmet ställs in till önskat gränsvärde innan mätningen påbörjas. Om ett mätvärde överstiger det inställda gränsvärdet ljuder en alarmsignal, vilket gör det snabbt och enkelt att hitta punkter med fuktpåverkan.

Levereras med: bruksanvisning, batterier och testcertifikat

Tekniska specifikationer:

  • Mått: 209x63x35 mm 
  • Vikt: 300 g 
  • Mätområde: 0 till 200 digitalt 
  • Driftstemperatur: 0 till +50 °C 
  • Luftfuktighet: < 90 % 

Beställ fuktmätaren här.

Vill du veta mer om vårt sortiment av fuktmätare?

Andre instrument från Condair...