Statisk elektricitet ger produktionsstörningar på grund av för låg luftfuktighet

Statisk elektricitet ger produktionsstörningar på grund av för låg luftfuktighet

Vad är statisk elektricitet?

De kalla månaderna på året uppstår det problem med statisk elektricitet. I synnerhet i produktionsmiljöer som elektronik- och plastindustrin skapar elektrisk uppladdning (ESD) oöverskådliga problem i produktionen. Problemen med statisk elektricitet förekommer särskilt i branscher som förpackning, tryck, papper, plast, textilier, elektronik, fordonstillverkning och läkemedel.

Statisk elektricitet är ett stort problem i plast- och elektronikindustrin

Uppbyggnad av statisk elektricitet i tillverkningsmiljöer resulterar ofta i en sänkt produktionstakt, lägre produktkvalitet, säkerhetsproblem i form av okontrollerad gnistbildning samt fysisk skada på utrustning, i synnerhet elektronik och kretskort.

I de flesta produktionsmiljöer arbetar man med att reducera den statiska elektriciteten, men den viktigaste förutsättningen för att kunna kontrollera statisk elektricitet i produktionsmiljöer är den relativa luftfuktigheten. Denna viktiga faktor är dock ofta något som ofta förbises i arbetet med att införa skydd mot ESD. Som en tumregel bör luftfuktigheten ligga mellan 30–60 % RH i produktionsmiljöer för att de vanliga problemen med statisk elektricitet ska kunna undvikas.

Luftens fukthalt ska skydda mot elektrisk uppladdning

Luftbefuktning är ett mycket effektivt sätt att förhindra uppbyggnad av statisk elektricitet i tillverkningsmiljöer. För att friktion ska kunna generera en statisk laddning måste luftfuktigheten vara under 40 %. Med en luftfuktighet på mellan 40 och 60 % byggs den statiska elektriciteten fortfarande upp, men på en lägre nivå eftersom den läcker till jord via luftens fukthalt. Genom att se till att luften har en luftfuktighet på 60 % säkerställer man att statisk elektricitet inte kan ackumuleras.

Normalt sänker fukthalten i luften ytmotståndet för golv, mattor, bordstabletter osv. genom att låta våta partiklar skapa en svagt ledande film över en i övrigt isolerande yta. Om den relativa fuktigheten sjunker, försvinner detta gynnsamma fenomen.

När luften är torr blir den en del av den elektrostatiska uppbyggnadsmekanismen varje gång det uppstår en rörelse i luften, t.ex. i form av luftkonditionering, över en isolerad yta.

En stor del av problemet beror på personal som rör sig i dessa torra rum med en luftfuktighet under 40 % RH och som därmed laddas upp vid små rörelser. När personen kommer i kontakt med arbetsbord och komponenter laddas denne upp, varvid skadorna uppstår.

Problem orsakade av för torr luft i produktionsmiljöer

Människor märker av elektriska stötar först vid 3 000 volt, medan många elektriska komponenter tar skada redan vid 500 volt. Därför är elektronikprodukter extra känsliga för en allt för låg luftfuktighet. Det är inte enbart av hänsyn till de medarbetare som ska vistas i produktionsmiljön, utan även av produktionsmässiga skäl. Plasttillverkare uppleverproblem med statisk elektricitet i form av bland annat dimensionsändringar och frekventa maskinstopp.

För stora miljöer som tryckerier och produktionslinjer är befuktare för direkt rumsbefuktning en effektiv och prisvärd lösning. Finfördelande munstycken monteras i innertaket och avger en fin vattendimma som höjer luftfuktigheten till den önskade nivån.

Industrimaskiner genererar emellertid värme som kan göra att den statiska elektriciteten byggs upp eftersom maskinerna skapar ett eget, torrt mikroklimat. Värmen gör att luften i rummet torkas, vilket kan göra att det i en lokal med en total luftfuktighet på 60 % vid 18 °C kan finnas fickor med torr luft i anslutning till varma maskiner där luftfuktigheten är lägre än 45 %. Om den aktuella maskinen också skapar en friktion som gör att statisk elektricitet byggs upp, då finns det även risk för problem med statisk elektricitet.

På platser där detta problem finns kan man använda sig av spraysystem som höjer luftfuktigheten i dessa områden. Enskilda munstycken som placeras direkt på maskinerna kan säkerställa att temperaturhöjningar inte resulterar i torr luft, med efterföljande uppbyggnad av statisk elektricitet.

Det är ett faktum att elektrisk uppladdning orsakar problem under 40 % relativ luftfuktighet. Fuktig luft hjälper till att sprida elektrostatiska laddningar genom att hålla ytor fuktiga, vilket ökar ytans ledande egenskaper. Betydande elektrostatiska spänningsnivåer kan ackumuleras vid fallande relativa luftfuktighet. Även vid en relativ luftfuktighet på 60 % RH kan det genereras betydande elektrostatiska spänningar. Därför behöver områden med ESD-problem en relativ luftfuktighet som håller sig mellan 40 och 60 % RH.

Hög relativ luftfuktighet ökar även effekten av antistatisk och joniseringsutrustning för spridningen av de elektrostatiska laddningarna. På så sätt bidrar befuktning till att öka skyddet mot ESD.

Vad är den rätta luftfuktigheten i min produktion?

Man kan naturligtvis ge råd utifrån standardiserade riktlinjer för elektronik, som beskrivet i den här artikeln. Det är emellertid viktigt att du får personlig rådgivning, så att vi som experter på området kan ha hänsyn till just dina behov och produktionsförhållanden. Därför erbjuder vi på Condair oss att besöka din produktionsanläggning för att kunna erbjuda dig det bästa lösningsförslaget.

Fördelar med Condairs befuktningslösningar för eliminering av statisk elektricitet:

  • Lång erfarenhet av ett stort antal tillverkningsbranscher världen över. 
  • Komplett produktutbud för att kunna möta kraven i varje projekt 
  • Ökad produktionseffektivitet och minskad stilleståndstid för maskinerna 
  • Energisnåla luftbefuktningssystem med låga driftskostnader 
  • Lösningar som kräver lite underhåll för att minska behovet av löpande underhåll 
  • Omfattande rådgivningstjänster, konstruktion, strömförsörjning, installation, driftsättning, underhåll och reservdelsförsörjning.
Tillbaka till kunskap om befuktning och avfuktning