Få billigare kylning och ett behagligt inomhusklimat på kontoret under sommarmånaderna

Returluftkylning ger ekonomiska fördelar

  • Uppgradera ditt befintliga ML-system eller din ventilationsanläggning med billigare kylning 
  • Minskad energiförbrukning 
  • Spara energi när du kyler på sommaren 

Kylning under sommarmånaderna

Du kan sänka temperaturen på kontoret med upp til 8 °C med returluftkylning. Condairs befuktningssystem använder finfördelat vatten för att kyla returluften med. Detta innebär att den mekaniska kylningen kan minimeras avsevärt, och sedan kan returluftkylning ger betydande energibesparingar vid kylning under sommarmånaderna.

Billiga kylning och optimal klimatet på kontoret

Returluftkylning ger inte bara ekonomisk kylning til kontoret. Här följer ett antal andra fördelar som ger en bekväm och optimalt inomhusklimat. Exempelvis säkerställer returluftkylning rätt luftfuktighet, vilket eliminerar torr luft och huvudvärk.

Exempel från en valing varm sommardag

Luft utifrån på 24 °C kommer in. Luften kyls nu ned till cirka 19,5 °C och släpps ut i kontoret. På så vis sänks temperaturen med 4,5 °C. Returluft från kontoret på 24 °C kommer in. Returluften passerar den roterande växlaren och kyls ned till 19 °C.

För mer information om returluftkylning och kostnadseffektivt kylning på kontoret kan du kontakta våra experter på +46 83 88 300

Ladda hem case här 
Få billigare kylning och ett behagligt inomhusklimat på kontoret under sommarmånaderna

Returluftkylning för kontor ger billig kylning

Condairs produkter ger bekväm och optimalt inomhuklimat

Condair kyler med befuktning på kontorer och ett antal andra branscher ...