Guide till ventilation och kylning i produktionslokaler

Guide till ventilation och kylning i produktionslokaler

Välj rätt lösning för din produktion

Nytt ventilationssystem eller uppgradering av din befintliga ventilation? Om du som produktionschef står inför ett beslut om att investera i en ny ventilationslösning, då finns det många faktorer som måste beaktas för att medarbetare och produktionsprocesser ska fungera optimalt. Det kan också vara en svår uppgift att hantera. Vår specialist på kyllösningar för produktionsmiljöer guidar dig rätt.

Ventilation, temperatur och luftkvalitet i produktionsmiljöer

Det räcker inte att temperaturen är den rätta och att luftväxlingen fungerar som den ska. Det är alltid nödvändigt att garantera luftkvaliteten genom styrning av den relativa luftfuktigheten. Många produktionsmiljöer har problem som beror på för torr luft. Kanske upplever de driftstopp, problem vad gäller produkternas enhetlighet, inneklimatproblem eller statisk elektricitet utan att de kan relatera det direkt till luftfuktigheten. Du kan enkelt kontrollera om du har för torr luft genom att kontakta oss.

Nytt ventilationssystem – vad behöver jag veta?

Det första steget på vägen är att rådfråga ett professionellt ventilationsföretag. Felet som de flesta tillverkande företag med dåligt inneklimat och problem i produktionsprocesserna begår är att köpa ett överdimensionerat ventilationssystem hos ett företag som inte känner till luftbefuktning som ett komplement till ventilationssystem.

De vet inte att ventilationen bara är halva lösningen. Om du har ett ventilationssystem utan luftbefuktning, riskerar du att ha för höga driftskostnader. Ofta betalar luftbefuktning sig själv inom 1–2 år, och därefter sparar du pengar genom de sänkta driftskostnaderna. Se därför till att du rådfrågar ett professionellt ventilationsföretag som är vana vid att tänka in luftbefuktning i lösningen.

Condair samarbetar med de allra flesta av de stora installatörerna, och vi hänvisar dig gärna till en av våra samarbetspartners så att du får en bra start på ditt ventilationsprojekt.

Intresserad av energibesparingar på driftskostnader för ventilation?

Kylning för produktionsprocesser med luftbefuktning

Kylningen sker i samspel mellan din ventilation och luftbefuktningen. Luftbefuktning går kortfattat ut på att en befuktningsmodul sprider en mycket fin vattendimma i luften. Tekniken kan delas in i luftbefuktare som arbetar i ventilationskanalen och luftbefuktare som är monterade direkt i produktionslokalerna.

Oavsett befuktningsmetod kan vi styra luftfuktigheten i din produktion så att du varken får en för torr eller för fuktig arbetsmiljö ,samtidigt som du kan dra fördel av den energibesparande evaporativa kylningen. Ett luftbefuktningssystem garanterar inte bara rätt luftfuktighet utan ger även en kyleffekt.

Kyler du produktionen med ventilation?

Många produktionsmiljöer kan minska luftväxlingsfrekvensen och i en del fall skala ned sitt befintliga ventilationssystem, eller slipper uppgradera till ett större system. Allmän kylning med ventilation är för många tillverkande företag och produktionsmiljöer en stor driftskostnad, eftersom de ventilerar ut värmen som produktionsprocesserna utvecklar.

Genom att tillföra befuktning till luften som en del av kyllösningen kan ventilationen sänkas och du kan uppnå betydande besparingar i elförbrukningen, som vanligtvis är förknippat med en mycket hög ventilationsförbrukning. På så sätt är luftbefuktning och evaporativ kylning ett komplement till vanlig kylning från din ventilation, som kan ge en årlig besparing för driftsomkostnaderna för elförsörjning av ventilationen.

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kylning...