Jeanet Berg, Health Consultant, Condair A/S

Författare: Jeanet Berg, Health Consultant, Condair A/S


Är torr luft lika med ett bra inomhusklimat?

Ju torrare luft, desto bättre inneklimat. Fuktig luft är dålig luft. Den typen av missuppfattningar är dessvärre inte ovanliga. Många tror att luften ska vara så torr som möjligt för att vara bra för människor, maskiner och byggnader.

Det behövs en nyanserad bedömning av luften.

Det är lite för förenklat att säga att man ska eftersträva att luften ska vara så torr som möjligt. Självklart får inneklimatet inte heller bli för fuktigt. Istället handlar det om att titta närmare på luftfuktigheten och undersöka om inneklimatet befinner sig inom det rekommenderade området, för att man ska kunna säga om luften är för torr eller för fuktig. Först då går det att säga om man har ett bra eller dåligt inneklimat, samt vilken roll som luftfuktigheten spelar.

Vilken luftfuktighet ger det bästa inneklimatet?

Den rekommenderade relativa luftfuktigheten i arbetsmiljöer är mellan 40 % RH och 55 % RH. Denna nivå ger de bästa förutsättningarna för ett hälsosamt inneklimat som tar hänsyn till de människor som ska vistas i rummet.

Tør luft på arbejdspladsen

Luften är för torr i övre halvdelen av arbetstiden. 


Fakta om torr luft

  • Problemet med torr luft är som störst under vintermånaderna, eftersom luften inte innehåller lika mycket vattenånga vid kallt v��der som vid varmt väder.

  •  Människan andas in cirka 600–650 liter luft i timmen.

  •  Under vintermånaderna förlorar man omkring 20–25 % ytterligare vätska genom huden och genom andningen.

  • Arbetsmiljön påverkar vår kropp under en hög procentandel av dygnet. På ett år blir det cirka 1 650 timmar.

  • Under mer än hälften av dessa arbetstimmar är luften för torr (under 40 %).

  • Kontors- och produktionsmiljöer får ofta problem med för torr luft på grund av ventilation, belysning, uppvärmning eller annan värmeavgivning från processutrustning.
  Tør luft giver tørre øjne og gener for kontorpersonale

  Torra ögon är det största problemet orsakat av torr luftfuktighet.


  Vanliga symptomer på för torr luft

  • Ögonproblem toppar listan över klagomålen på arbetsmiljön. För låg luftfuktighet är en viktig förklaringsfaktor här. Ladda ner artikeln från Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø här.

  • Luftburna virus har goda livsvillkor vid för låg luftfuktighet. Arbetsmiljöer med för torr luft kan därför minska sjukfrånvaron med hjälp av befuktning.

  • Torr hals, hes röst och ihållande hosta är symtom på för torr luft. Speciellt call-center märker av besvär som dessa om de inte har befuktning.

  • Huvudvärk, hård och torr hud, statisk elektricitet och damm hör också till de besvär som är kopplade till för låg luftfuktighet på kontoret.

  • Utmattning, trötthet och koncentrationsbesvär kan också minskas genom att man ser till att luftfuktigheten hålls på rätt nivå.

  Mer om luftfuktighet och inomhusklimat ...