Inomhusklimat och hälsa förbereds med den riktiga luftfuktighet

Luftfuktigheten påverkar ditt inomhusklimat och hälsa mer än de flesta är klar över. Visste du för exempel att den optimala luftfuktigheten ökar produktiviteten och minskar sjukfrånvaro blan medarbetare? Ut över de ekonomiska fördelar ger den rätta luftfuktigheten ett mer behagligt inomhusklimat att arbeta i. 


Luften är för torr i knappt halvdelen av tiden

Man är dessvärre inte från naturens hand säkrad ett korrekt inomhusklimat. Som illustrationen till höger visar, är luften för torr i knappt halvdelen av året och kräver befuktning. Det är däremot relativt få timmar om året, där luftfuktigheten är för hög och avfuktning rekommenderas.Viras överlevnadskapacitet reduceras med 80% när fuktigheten styrs

   

Källa: Hög luftfuktighet leder till förlust av infektiöst virus från simulerade hostor: University of Illinois, 2013 John D. Noti, Francoise M. Blachere, Cynthia M. McMillen, William G. Lindsley, Michael L. Kashon, Denzil R. Slaughter, Donald H. Beezhold.

    

Smittspridning av virus förhindras när luftfuktigheten är okej.

Det ideella inomhusklimatet för vårt generella välbefinnande och för att minska smittspridning har en luftfuktighet på över 40%. Dessvärre kommer luftfuktigheten inomhus under denna nivå omkring halvdelen av årets timmar. Det vill säga, att det är en väsentlig högre risk för smittningsspridning av luftburna virus i de timmar, var det inte tillförs luften fukt för andra källor.

"Törstig luft dränerar omgivelserna för fukt och ger virus optimala levnadsvillkor"

Jeanet Berg, sjuksköterska

Så minskar du risken för smittspridning

Långt de flesta som har ett ventilationsanläggning styr redan luftskiftet. Ett förhöjt luftskifte är en bra idé som bland annan minskar CO2- innehållet i luften, men det gör också att luften kan bli för torr.

Det är därför nödvändigt att integrera ett befuktningssystem i ventilationen, så du inte bara styr luftskiftet men också mängden av fukt i luften. På det sättet kan du säkra en konstant luftfuktighet på minimum 40 % RH och därmed minska smittspridningen väsentligt.

Stoppa spridningen av infektioner, influensaepidemier och sjukdomar i andningsorganen :

 • Fuktigheten spelar en viktig roll för kontorsanställdas hälsa och produktivitet. Om inandningsluften har en lämplig fuktighetsnivå förhindrar detta att slemhinnorna torkar ut och minskar risken för mikroorganismer och förekomsten av vissa sjukdomssymptomer. Luftfuktigheten är särskilt viktig på platser där verbal kommunikation spelar en viktig roll, som call center.

 • Inom hälso- och sjukvården ska man vara uppmärksam för fukt, exempel på sjukhus, kliniker, vårdhem och även gym. Rätt luftfuktighet bidrar i hög grad till läkning och bevarande av hälsa, och den medför också en hög effektivitet. 

 • I bostäder är den rätta luftfuktighet med till att förbättra invånarnas hälsa genom att minimera förekomsten av sjukdomar och genom att göra luften behaglig för de boende eftersom de inte får torra ögon, torr näsa och torr hals.

  Referenser inom inomhusklimat:

 • - SEB Bank, Danmark
 • - Udenrigsministeriet, Danmark
 • - Ree Park, Danmark
 • - Thomas Cook, Tyskland
 • - Ministry of Defense, Storbritannien
 • - Reuters, Storbritannien
 • - Glaxo Smithkline, Storbritannien
 • - Virgin Media, Storbritannien

Här kan du läsa mer om hälsa, inomhusklimat och luftfuktighet ...