Minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen med ett hälsosamt inomhusklimat

Minska sjukfrånvaron och risken för smittspridning på arbetsplatsen

Sjukfrånvaron på arbetsplatsen minskas med ett hälsosamt inomhusklimat

Luftfuktigheten påverkar ditt inomhusklimat och din hälsa mer än vad de flesta är medvetna om. Visste du exempelvis att en optimal luftfuktighet ökar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron bland medarbetarna? Utöver de ekonomiska fördelarna, ger den rätta luftfuktigheten ett mera behagligt inomhusklimat att arbeta i.Virusens överlevnadskapacitet reduceras med 80% när fuktigheten styrs

En luftfuktighet på under 40 % RH försvagar immunförsvaret, eftersom det är då virusen har optimala levnadsvillkor.
Virusens överlevnadsförmåga minskar med upp till 80 % när luftfuktigheten är över 40 % RH - detta idealiska inomhusklimat motverkar smittspridning. Du kan ladda ner grafen om virus och smittspridning. 

Så här minskar du risken för smittspridning

De flesta som har en ventilationsanläggning, kontrollerar redan luftutbytet. Ett förhöjt luftutbyte är bra eftersom det bland annat minskar luftens CO-innehåll, men det leder även till att luften kan bli för torr.

Därför är det nödvändigt att integrera ett befuktningssystem i ventilationen, så att du inte bara kontrollerar luftutbytet, utan även mängden fukt i luften. På så sätt kan du säkerställa en konstant luftfuktighet på minst 40 % RH och därmed minska smittspridningen väsentligt.

Vill du också ha ett optimalt inomhusklimat?

Stoppa spridningen av infektioner, influensaepidemier och sjukdomar i andningsorganen:

  • Fuktigheten spelar en viktig roll för kontorsanställdas hälsa och produktivitet. Om inandningsluften har en lämplig fuktighetsnivå förhindrar detta att slemhinnorna torkar ut och minskar risken för mikroorganismer och förekomsten av vissa sjukdomssymptomer. Luftfuktigheten är särskilt viktig på platser där verbal kommunikation spelar en viktig roll, som call center.

  • Inom hälso- och sjukvården ska man vara uppmärksam för fukt, exempel på sjukhus, kliniker, vårdhem och även gym. Rätt luftfuktighet bidrar i hög grad till läkning och bevarande av hälsa, och den medför också en hög effektivitet.

  • I bostäder är den rätta luftfuktighet med till att förbättra invånarnas hälsa genom att minimera förekomsten av sjukdomar och genom att göra luften behaglig för de boende eftersom de inte får torra ögon, torr näsa och torr hals.

Smittspridning av virus förhindras när luftfuktigheten är den rätta

Det idealiska inomhusklimatet för vårt allmänna välbefinnande och för att minska smittspridningen har en luftfuktighet på över 40 % RH. Dessvärre hamnar luftfuktigheten inomhus under denna nivå ungefär hälften av årets timmar. Detta innebär att det föreligger en väsentligt högre risk för smittspridning av luftburna virus under de timmar när luften inte tillförs fukt från andra källor. Törstig luft dränerar omgivelserna för fukt och ger virus optimala levnadsvillkor.

Luftbefuktning minskar spridningen av luftburna virus

Nyligen genomförda undersökningar har även påvisat att luftfuktigheten är den viktigaste aspekten när det gäller inomhusklimat när det gäller inverkan på hälsan. Överlevnadstiden för virus och överföring av dem samt slemhinnornas immunförsvar påverkas i hög grad av luftfuktigheten. Särskilt i öppna kontor förknippas torr luft med en hög risk för att smittas med förkylnings- eller influensavirus. Du kan läsa mer i BBC:s artikel om hur virus sprids i för torr luft.

Här kan du läsa mer om hälsa, inomhusklimat och luftfuktighet ...