Därför är ditt inomhusklimat dåligt – och därför är din hälsa i fara


Videncenter for Arbejdsmiljö om dåligt inomhusklimat:

Ett dåligt inomhusklimat beror nästan alltid på en kombination av flera olika orsaker. De viktigaste orsakerna till ett dåligt inomhusklimat är luftens kvalitet, temperatur och relativa fuktighet.

Luftens kvalitet, temperatur och relativa luftfuktighet

Dålig luft ger dåligt inomhusklimat. Det beror på att luften är påverkad av en eller flera besvärande eller hälsofarliga element. I arbetssammanhang är de vanligaste orsakerna damm, olika typer av gaser från byggmaterial eller möbler, parfym eller avgaser från trafiken.

Förutom luftkvalitet ger drag och värme också ett dåligt inomhusklimat. För hög värme är en av de vanligaste orsakerna till ett dåligt inomhusklimat. På arbetsplatser inomhus (t.ex. kontor, offentliga institutioner och sjukhus) ligger en lämplig och behaglig temperatur på 20–22 °C. Så snart temperaturen överstiger detta, ökar ofta antalet klagomål över inomhusklimatsymtom. Har du ett stillasittande arbete bör temperaturen inte överstiga 25 °C.

Dessutom kan torr luft utgöra ett problem för ditt inomhusklimat. Om luften är för torr torkar slemhinnorna ut, vilket kan orsaka trötthet och obehag, särskilt om man arbetar framför en datorskärm. Om luften dessutom är dålig på grund av damm eller kemikalier så kan problemen förvärras.

Tecken på ett dåligt inomhusklimat

Våra kroppar är känsliga för ett dåligt inomhusklimat. Ett dåligt inomhusklimat kan visa sig på flera olika sätt, och kan upplevas olika från person till person.
De vanligaste problemen på grund av dåligt inomhusklimat är:

  • Torra, kliande eller irriterade ögon 
  • Trötthet eller dåsighet 
  • Huvudvärk 
  • Rygg- och nackproblem

Det är viktigt att påpeka att symtomen ovan kan bero på många andra saker än ett dåligt inomhusklimat. Om symtomen beror på inomhusklimatet uppstår de vanligen efter att ha varit en kort stund på arbetsplatsen, blir värre under arbetsdagen och blir lindrigare eller försvinner helt när arbetsdagen är slut och man är hemma igen.Källa: Videncenter for Arbejdsmiljø ”Årsager til dårligt indeklima”.


Torr luft i kontorsmiljöer ger ökad sjukfrånvaro

Kontorsmiljöer som är utrustade med klimatanläggning på sommaren och som värms upp på vintern har en låg luftfuktighet utan korrekt befuktning. Om medarbetarna utsätts för torr luft under en längre tid påverkar det deras hälsa, ökar sjukfrånvaron och ger lägre produktivitet.

Befuktning minskar statisk elektricitet och besvär för medarbetarna

En av de första märkbara effekterna av torr luft är stötar som orsakas av statisk elektricitet som uppstår vid en relativ luftfuktighet på 40 %. Andra mindre vanliga effekter är torr och kliande hud, obehag på grund av att kontaktlinser torkar ut, irriterade ögon och halsont samt ökad törst.

Låg luftfuktighet ökar risken för luftburna virus

Studier har visat att överföringen av luftburna virus, t.ex. influensa, är större vid låg luftfuktighet. Genom att upprätthålla en optimal luftfuktighet kan man minska överföringen av luftburna virus på kontor och minska sjukfrånvaron.

Optimalt inomhusklimat ger ökad produktivitet hos medarbetarna

Rekommenderad luftfuktighetsnivå för människors välbefinnande är en relativ luftfuktighet på 45–55 %. Stora kontor implementerar industriella luftbefuktningsanläggningar i deras centrala klimatanläggning för att upprätthålla denna nivå. Det finns dock även luftbefuktningsanläggningar som kan användas direkt i rummet och diskret öka luftfuktigheten.

Tillbaka till hälsofrämjanda artiklar 

Ta reda på om du har rätt luftfuktighet

Gör vårt inomhusklimattest som tar några minuter och få en indikation på om luftfuktigheten utgör ett problem.

Vi kan läsa av din luftfuktighet med en hygrometer för att se hur den relativa luftfuktigheten ligger i förhållande till rekommendationerna.

Läs mer om luftfuktighet och inomhusklimat i våra artiklar och undersökningar. Du är alltid välkommen att kontakta våra experter inom inomhusklimat om du har frågor.