Optimal luftfuktighet och ett sunt inomhusklimat är viktigt för de anställdas hälsa

Har du koll på inomhusklimatet i produktionen?

Är dina produktionslokaler drabbade av låg luftfuktighet och torr luft?

Det är inte bara viktigt att ha en korrekt luftfuktighet och ett sunt inomhusklimat för tillverkningens skull. Det handlar i lika hög grad om de anställdas hälsa.

I Sverige har vi inte sådan tur att vi har en naturlig, optimal luftfuktighet året om. Det förhåller sig faktiskt så att luften är för torr under nästan hälften av årets timmar. Luften är därför också för torr under en stor del av den tid vi befinner oss på våra arbetsplatser.

En låg luftfuktighet kan få stora konsekvenser för både människor och maskiner, och kan bland annat leda till driftstopp, statisk elektricitet och problem med jämn produktion. Dessutom kan det ge problem med torra slemhinnor, röda och irriterade ögon, koncentrationssvårigheter och huvudvärk.Ett sunt inomhusklimat för både maskiner och människor hela året

Det har tidigare funnits en tendens att många företag tänker på det maskinella i första hand och sätter den mänskliga aspekten i bakgrunden. Det hänger naturligtvis ihop med det faktum att det rent ekonomiskt verkar mest lämpligt att satsa på det området, då driftstopp med mera kan bli väldigt kostsamt.

Fördelar med Condairs luftbefuktningslösningar i produktioner:

  • Reducering av problem från damm och andra partiklar i luften genom korrekt luftfuktighet.

  • Många produktioner har värmutveckling genom tillverkningsprocesserna, vilket ger ett varmt och torrt arbetsklimat för medarbetarna. Luftfuktning kan användas till temperaturreglering, då den har en nedkylande effekt.

  • Fuktstyrningslösningar med minimal energiförbrukning som reducerar driftskostnaderna och förbättrar fuktstyrningen.

  • Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket reducerar behovet av löpande serviceöversyn.

Vil du veta mer om befuktning för produktioner?

Kontakta våra experter


Vad företagen glömmer att ta hänsyn till är att ett dåligt inomhusklimat inte enbart skadar maskinerna och produktionen, utan rent faktiskt kan göra medarbetarna sjuka. Och är inte ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet också en dyr omkostnad? Att investera i de anställdas hälsa kan därför även medföra en ekonomisk vinst för företaget.

Reducera dina driftskostnader med befuktning

Många produktioner använder sig av ventilation för att exempelvis bli av med överskottsvärme. Ventilationen bidrar dock till att luftfuktigheten faller, och att luften blir torr. På många platser är ventilationsanläggningen till och med överdimensionerad och har höga driftskostnader, då en stor luftmängd byts ut. Dessa kostnader kan sänkas genom att tillföra ett befuktningssystem, som i regel betalat sig efter bara 1 till 2 år.

Med en befuktningsanläggning utnyttjas spillvärmen i befuktningsprocessen. Ventilationsmängden kan därför reduceras, då värmen inte längre ska ventileras bort. Befuktningsanläggningen skickar nämligen fint fördelat vatten ut i rummet som den varma luften bidrar till att förånga. Man utnyttjar på det sättet energin från spillvärmen och uppnår samtidigt en naturligt kylande effekt. Metoden kallas evaporativ kylning.
En befuktningsanläggning kan därför bidra till att säkra och upprätthålla en korrekt relativ luftfuktighet, som skapar den bästa arbetsmiljön för både din produktion, dina maskiner och dina medarbetare, som får ett sunt inomhusklimat att upprätthålla sig i.


Upplever du problem i din produktion?

Det kan ofta vara svårt att veta om produktionsproblemen beror på torr luft och låg luftfuktighet. Du är därför alltid välkommen att kontakta oss och få reda på mer. Våra experter på området kan snabbt ta reda på om det förekommer några problem som våra produkter och lösningar kan bidra till att lösa.

Condair kontrollerar luftfuktighet i produktioner och många andra ställen...