Är dina produktionslokaler präglade av låg luftfuktighet och torr luft?

Det är inte bara viktigt att ha en korrekt luftfuktighet och ett bra inomhusklimat för produktionens skull. Det handlar i lika hög grad om de anställdas hälsa.

I Sverige har vi inte sådan tur att vi har en naturlig, optimal luftfuktighet året runt. Det förhåller sig faktiskt så att luften är för torr under nästan hälften av årets timmar. Luften är därför även för torr under en stor del av tiden vi befinner oss på våra arbetsplatser.

En låg luftfuktighet kan få stora konsekvenser för både människor och maskiner och kan bland annat leda till driftstopp, statisk elektricitet, problem med produkternas likformighet och ger även problem med torra slemhinnor, röda och irriterade ögon, koncentrationsproblem och huvudvärk.

Ett sunt inomhusklimat för både människor och maskiner året runt

Det har tidigare funnits en tendens till att många företag först tänker på det maskinella och sätter den mänskliga aspekten i bakgrunden. Det hänger naturligtvis samman med det faktum att det rent ekonomiskt verkar mest lämpligt att koncentrera sig på det området då driftstopp med mera är en dyr utgift.

Vad företagen glömmer att överväga är att ett dåligt inomhusklimat inte bara kan skada maskinparken och produktionen utan faktiskt kan göra medarbetarna sjuka. Och är inte en ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet också en dyr omkostnad? Att investera i de anställdas hälsa kan därför också medföra en ekonomisk vinst för företaget.

Reducera dina driftsomkostnader med befuktning

Många produktioner använder sig av ventilation för att exempelvis bli av med överskottsvärme. Ventilationen medverkar emellertid till att luftfuktigheten faller och luften blir torr. På många platser är ventilationsanläggningen till och med överdimensionerad och har höga driftskostnader, då en stor luftmängd byts ut. Dessa omkostnader kan sänkas genom att tillföra ett befuktningssystem som i regel betalat sig efter bara 1 - 2 år.

Med en befuktningsanläggning utnyttjas överskottsvärmen i befuktningsprocessen. Ventilationsmängden kan därför reduceras, då värmen inte längre ska ventileras bort. Befuktningsanläggningen skickar nämligen ut fint atomiserat vatten i rummet som den varma luften bidrar till att förånga. Man utnyttjar på det sättet energin från överskottsvärmen och uppnår samtidigt en naturlig, kylande effekt. Metoden kallas evaporativ kylning.
En befuktningsanläggning kan därför bidra till att säkra och upprätthålla en korrekt relativ luftfuktighet som skapar de bästa arbetsförutsättningarna för både din produktion, dina maskiner och dina medarbetare, som får ett sunt inomhusklimat att uppehålla sig och arbeta i.

Upplever du problem i din produktion?

Det kan ofta vara svårt att veta om problem i produktionen beror på torr luft och låg luftfuktighet. Du är därför alltid välkommen att kontakta oss och höra dig närmare för. Våra experter på området kan snabbt utreda om det finns några problem som våra produkter och lösningar kan bidra till att avhjälpa.

Fördelar med Condairs luftbefuktningslösningar i produktioner:

 • Reducering av problem från damm och andra partiklar i luften genom korrekt luftfuktighet.

 • Många produktioner har värmutveckling genom tillverkningsprocesserna, vilket ger ett varmt och torrt arbetsklimat för medarbetarna. Luftfuktning kan användas till temperaturreglering, då den har en nedkylande effekt.

 • Fuktstyrningslösningar med minimal energiförbrukning som reducerar driftskostnaderna och förbättrar fuktstyrningen.

 • Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket reducerar behovet av löpande serviceöversyn.

Våra referenser i produktioner:

  - Terma, Danmark

  - HMF, Danmark

  - Kamstrup, Danmark

  - Svensk Elektronikproducent, Sverige

  - RPC Superfos, Danmark

  - Jydsk Aluminium, Danmark

  Condair kontrollerar luftfuktighet i produktioner och många andra ställen...

  Reducerad elförbruk till produktion

  Jylland aluminiumindustrin sparar upp till 90 % vid kylning med vatten

  Läs mer här

  Optimerad produktion ger återbetalningstid på mindre än ett år

  Tillbakabetalningstid på mindre än ett år, optimerad produktion och produktkvalitet.

  Läs mer här

  Terma sparar 150.000 Kwh varje år

  Elektroniktillverkare Terma använder luftbefuktning för att ta bort statisk elektricitet (ESD) och …

  Läs mer här

  Svensk elektronikproducent reducerar energiförbrukningen med 1.000 Mwh

  Luftfuktigheten bör ligga mellan 30-60 % i produktionsmiljöer för att förhindra elektrisk laddning …

  Läs mer här