Är torra byggningar orsak till ökat infektion?

28.05.2018

Sammanhang mellan torr luft och virus överlevnadsämne


  I en artikel publicerad av Hospital, Drift och Arkitektur i maj 2017 satte Jesper Tanggaard från Sweco Denmark A / S ett stort frågatecken om tiden inte har gått från luften ska vara så torr som möjligt?

   Kampen för att minska smittspridningen

   Baserat på en studie av Dr. Stephanie Taylor, MD, M Arch. (Utbildad onkologi barnläkare och har studerat byggnaders fysik) förklarar Jesper Tanggaard att det har inte varit utomlands eller här hemma någon positiv effekt av de enorma ansträngningar på hygien på sjukhus.

   Fuktigheten måste tages upp till revision

   Dr. Taylors studie visar att det finns en korrelation mellan den torra luften och viral viabilitet - när fuktigheten är mer än 40% dödas 80% av influensavirus i 15 minuter.

   Därför anser Jesper Tanggaard att det bör finnas ett generellt krav på fuktighet mellan 40 och 60%. Läs hela artikeln: Är torra byggnader orsaken till ökad infektionshastighet?

         

   Du kan se en förenklad version av virusgrafen här.

   Tillbaka till nyheter