15.09.2016

Condair kyler Facebooks datacenter i Sverige

Se den nya spännande videon om Facebooks datacenter i Sverige och hur de använder den nyaste kyltekniken för att säkra deras datacenter mot elektriska laddningar även kallat ESD. 

I denna video får man en närmare syn på Facebooks datacenters befuktnings- och kylanläggning.

Befuktning reducerar överskottsvärme i Facebooks datacenter


Facebook utvecklar stora mängder av värme och blir kylt med en kombination av frisk luft och evaporativ kylning vid befuktning. Om vintern befuktas luften för att minska problem med statisk elektricitet i serverrummet. 

Dessa videos visar hur Facebooks datacenter är uppbyggt samt befuktningen från Condair. Condair erbjuder olika lösningar beroende på datacentrets storlek och design. Ring eller skriv för att få mer information. 

Tillbaka till Nyheter 

Behöver du hjälp med ett kylprojekt?

Kontakta en av våra konsulenter här