Energieffektiv kylning och befuktning till Facebooks datacenter i Sverige

Energieffektiv kylning och befuktning till Facebooks datacenter i Sverige

Condair säkerställer kyla, luftfuktighet och minskar risken för ESD vid Facebook's data-center i Luleå. Anläggningen är en av världens mest högteknologiska och energieffektiva i sitt slag.

Energisparande befuktningslösning för Facebooks datacenter

Condair har levererat ett ML-System för befuktning och evaporativ kylning till Facebook´s datacenter med en sammanlagd yta om 28.000 m2. Systemet har kapacitet att distribuera 23.000 liter vatten per timme med en kyleffekt motsvarande 16 MWh. Högtrycksanläggningen för evaporativ kylning och befuktning kan driva anläggningen med en elektrisk förbrukning på endast 63 kWh.

Minimal energikonsumtion med befuktning som kyla

Energikonsumtionen för den evaporativa kylningen kan vara så låg som 0.005 kWh per kW kyla. Genom att kombinera användningen av denna kylteknik med andra energibesparande metoder, bland annat intelligent ljus, har PUE-tal på 1.05 uppnåtts. Stora besparingar på upp emot 50%, i jämförelse med traditionella kylmetoder, har därmed kunnat uppnås.

Evaporativ kyla kombinerad med frikyla ger optimal kyleffekt

I kombination med evaporativ kyla används även så kallad frikyla. En fläkt tar in kall utomhusluft in till datacentret. Beroende på klimat och årstid så tas mindre eller större mängder frisk luft in, vilken blandas med luften från den evaporativa kylan och en maximal kyleffekt uppnås.

Fördelar med evaporativ kylning i datacenter

  • Spar energi och reducerar kostnader

  • Pålitlig och miljöeffektiv kylning

  • Minskar risken för ESD

Energieffektiv kylning med rent vatten

Datacenter använder nu evaporativ kylning som en driftsäker, energieffektiv och kostnadsbesparande kylmetod. Temperaturen faller när vattnet i flytande form omvandlas till vattenånga. Evaporativ kylning använder mindre energi och reducerar nedkylningskostnaderna. Den minimala vattenförbrukningen gör den här metoden till en ytterst miljöriktig lösning.

Läs mer om evaporativ kylning inom produktion:

Se bilder från Facebook Luleå


Högtrycksbefuktning använder ett pumpsystem med högtryck och speciellt konstruerade munstyckssystem. Kylningen erhålls via befuktning av luften i ventilationskanaler eller i
plenum. Omvandlingen av vattenpartiklarna till ånga i luften kräver energi (0,68 kW per liter förångat vatten), vilken tas från den tillförda luften, vilket gör att det går åt mindre energi än vid traditionella kylmetoder. Det sitter fukt- och temperaturgivare i alla zoner vilket säkrar att den relativa fuktigheten (RH) alltid hålls på önskad nivå.

Facebook använder evaporativ kylning tillsammans med så kallad friluftskylning. En fläkt suger in kall luft utifrån in i datacentret. Beroende på klimat och årstid så blandas större eller mindre mängder frisk luft med den evaporativt kylda luften för att uppnå optimal kyleffekt. Det beror på datacentrets fysiska placering och designparametrar hur stor temperaturreduktion som kan uppnås.

Låg luftfuktighet ökar risken för statisk elektricitet i datacenter

Ytterligare en fördel med evaporativ kyla och befuktning är reducering av risken för ESD (elektrostatisk urladdning). Låg luftfuktighet ökar risken för ESD, vilket kan ha negativ påverkan på elektronisk utrustning och dess komponenter, med förlorad information som följd. Konsekvent kontroll av relativ luftfuktighet och temperatur hanteras av systemets sensorer. Därmed erhåller datacentret även ett bra ESD-skydd.

Du kan ladda ner en utskriftsvänlig version i pdf här.

Önskar du energieffektiv reducering av ESD?

Läs om våra andra referenser inom evaporativ kylning och inomhusklimat...