Vi sätter klimatet på dagordningen - hur har du och dina kollegor det?

Inomhusklimat och luftfuktighet går hand i hand, och kunskapen till konsekvenserna  av dålig inomhusluft är alltför låg hos förtag och institutioner. Därför har vi ansatt hälsokonsulten Jeanet Berg.

"Mitt hjärta slår för att ge människor bästa möjliga förutsättningar för en hälsosäker arbetsmiljö. Inomhus luftfuktighet hänger ihop, oavsett om du är anställd på ett kontor eller är en patient i ett sjukhus."

Hon har många års erfarenhet som sjuksköterska inom den privata sektorn, och hon brinner för sundhet och hälsa. Hon kommer att fokusera på hälsa, inomhusklimat och luftfuktighet på arbetsplatser och företag och institutioner med vad de kan göra för att förbättra ininomhusklimat och säkra sig effektiva medarbetare, som har möjlighet att prestera.

Du kan läsa mer om sambandet mellan god luftkvalitet inomhus och rätt luftfuktighet här, alternativt kontakta oss här om du också vill sätta inomhusklimatet på din arbetsplats på dagsordningen.


Tillbaka till Nyheter 

Vill du också gärna ha ett mer hälsosamt inomhusklimat? Kontakta oss och får hjälp.