22.10.2020

Ny energibesparande fläkt i befuktningsmodulen ML Princess

Ny teknik, nya initiativ och innovativa lösningar. På Condair arbetar vi ständigt med att vidareutveckla och förnya tekniken i våra produkter. Det är därför vi nu lanserar en ny och förbättrad fläkt i ML Princess, som säkerställer energibesparingar och en bättre arbetsmiljö för anställda genom att vara mer tystgående.

Vår välkända högtrycksmodul ML Princess har fått en boost. Från och med kommer befuktningsmodulen att installeras med en ny och förbättrad EC-fläkt, som kan garantera energibesparingar på upp till 55% och samtidigt säkerställa en brusreducering på 5 dbA jämfört med tidigare. Därför kan en årlig energibesparing på upp till 450 kWh per enhet och år uppnås. För ett större produktionsföretag kan energibesparingarna bli betydande.

Den nya fläkten kommer att vara standard i nya befuktningsmoduler men det är också möjligt att enkelt eftermontera fläkten i befintliga moduler.

Er mere fleksibelt og reducerer energiforbruget

ML Princess har alltid haft en låg energiförbrukning men genom att växla från en AC-fläkt till en EC-fläkt kan Condair sänka energiförbrukningen ytterligare och samtidigt blir systemet mer flexibelt. EC-fläkten är utformad på ett mer intelligent och effektivt sätt.

Fläktens vingar är bland annat aerodynamiska och därmed utformade så att luftmotståndet är minimalt. En av de stora fördelarna med den nya fläkten är att det i framtiden kommer att vara möjligt att reglera hastigheten med en inbyggd hastighetskontroll. Detta minskar energiförbrukningen och gör att luftvolymen kan justeras optimalt till luftmängden och storleken på de högtrycksmunstycken som är monterade. Att kunna reglera hastigheten innebär att EC-fläktar alltid passar perfekt med den aktuella befuktningsuppgiften.

På Condair fokuserar vi alltid på att implementera ny teknik och se till att våra produkter är anpassade till våra kunder. Genom att byta ut våra fläktar kan vi inte bara göra befuktningsmodulen mer flexibel att använda för kunden, vi kan också minska energiförbrukningen och sänka ljudnivån i produktionen. På så sätt hjälper vi våra kunder att bli mer hållbara och säkerställa en bra arbetsmiljö,

säger Product Manager på Condair A/S, Lasse Andresen

De flesta energibesparingarna uppnås i själva motorn. I en EC-motor skapar permanentmagneter ett magnetfält inuti motorn, vilket skapar elektroniskt styrd likström, vilket skapar rotation i fläkten. Det är funktionellt en effektivare design än den traditionella växelströmsmotorn, där rotationen inuti motorn skapas av växelströmmen i nätet. Sammantaget innebär detta att mindre energi måste användas för att uppnå samma resultat.

Fakta om ML Princess

Kort sagt är vår ML Princess en takmonterad luftbefuktningsmodul som är idealisk för användning i produktionsområden. En integrerad fläkt drar luft nedifrån och fördelar vattenpartiklarna för snabb avdunstning inuti och en jämn befuktning i rummet.

Tilbaka till nyheter
Ny Condair RM resistiv dampbefugter
Ny Condair RM resistiv dampbefugter

Condair högtrycksbefuktare

Condair erbjuder ett brett utbud av olika produkter inom rumbefuktning. Våra experter inom fuktreglering är redo att ge dig råd för ditt nästa projekt.

Läs mer