Högtrycksbefuktare för direkt rumsbefuktning

ML Princess

               

Luftfuktare till takmontering – perfekt för produktion

ML Princess är en vägg- eller takmonterad befuktare som ger 12–54 l/t per fördelningsenhet. Idealisk för produktionsområden och kräver ingen tryckluftstillförsel. Den integrerade fläkten fördelar dimman enhetligt i 360-gradigt mönster.

Enhetlig luftfuktighet med inbyggd fläkt

En inbyggd fläkt drar in luft underifrån och fördelar vattenpartiklarna för snabb förångning i luften och jämn befuktning i rummet. 

Låg energiförbrukning och hög befuktningseffekt

Systemet har mycket låg energiförbrukning med en enda fördelningsenhet som ger upp till 54 kg/t vid endast 120 W.

Precisions utvecklad munstycken säkerställa droppfri befuktning

Den är mycket tyst under drift med endast 59 dBa. I kombination med precisionstillverkade munstycken, vattenledningar och ventiler ger ventilationsenheten droppfri befuktning.

Optimal befuktning utan mineraler för industri och produktion

ML Princess är idealisk för att bibehålla fuktigheten i industriella tillverkningsområden. Befuktaren använder avmineraliserat vatten för att säkerställa att inga mineraler släpps ut i luften.

Elektonikproducent minskade energiförbrukningen

Läs mer om hur en svensk elektronikproducent lyckades minska sin höga energiförbrukning i samband med befuktning, kyla och ventilation.

Funktioner och fördelar

  • Energibesparande högtrycksbefuktare

  • Mycket tyst drift eftersom det inte krävs tryckluft

  • Perfekt för befuktning under industriprocesser

  • Låga driftskostnader

  • Använder avmineraliserat vatten för att undvika damm i luften

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Ångbefuktare, höjtrycksbefuktare och andra luftbefuktare...