Luften är torr som i en öken på landets patientrum och sjukhuskorridorer.

Luften på de danska sjukhusen är torr som i en öken – det ger fler sjukdagar


Personal och patienter på sjukhusen lider av en allt för låg luftfuktighet som beror på en utbredd avsaknad av befuktningsanläggningar inom den danska sjukvården. Under vintern är luften torr som i en öken och det ger fler sjukdagar bland personalen och infektioner hos patienterna.

  Onödiga sjukdagar och förlängda inläggningstider

   – Det är slående när man tittar på sjukhusen i Köpenhamnsområdet, där jag arbetat. Där ligger luftfuktigheten ofta under 30 procent, där den borde ligga på mellan 40 och 60 procent. Både personalen och patienterna får torra slemhinnor och blir mer sjuka. Det fastslår sjuksköterskan Jeanet Ingeman Berg från företaget Condair A/S, och ser problemet överallt i Danmark. Rätt luftfuktighet prioriteras inte. Det finns i stort sett ingen befuktningsanläggning i de danska sjukhusens ventilation som når till patientsalarna:

   – När man tittar på sjukhusens inomhusklimat skapar man ett ökenaktigt klimat med varm och torr luft. Vårt immunsystem försämras av torr luft och kan inte fungera optimalt. Det finns mycket bakterier på sjukhusen som sprids väsentligt lättare i torr luft. Vi kan inte hantera luftburna bakterier effektivt, varför vi riskerar att göra patienterna ännu sjukare med torr luft. WHO rekommenderade redan 1968 en luftfuktighet på mellan 30 och 60 procent, så frågan är varför den kunskapen inte är mer spridd bland de som har användning för den.

   Den naturliga fuktbalansen förstörs på sjukhusen – enbart MR-röntgenutrustningen har ett hälsosamt inomhusklimat

   Bristen på fukt är ett stort problem särskilt under vintern, då utomhusluften är snustorr och hämtas utifrån och värms upp utan att få någon fukt tillförd. Personal och patienter får huvudvärk, irriterade ögon, ont i halsen, täppta näsor, hudproblem, torra slemhinnor, återkommande infektioner, förvärrade andningsbesvär men även stötar från statisk elektricitet m.m. I röntgensalar befuktas luften då en viss luftfuktighet är ett krav från tillverkarna, så det tas mer hänsyn till maskinernas välbefinnande än de sjuka patienterna, fastslår hon. Även i djurstall fuktas luften för att säkra djurens välbefinnande.

   En effektiv lösning på inomhusklimatproblemen

   Lösningen på problemen är att kontrollera luftfuktigheten med en befuktningsanläggning, menar Condair, som är ledande producent av system för luftbefuktning. Ångbefuktning är en mycket använd lösning på sjukhus internationellt, då fukten som tillförs är steril. Condair är ett schweiziskt företag som tillverkar, säljer och installerar anläggningar över hela världen. Länder som Tyskland och Schweiz har större fokus på luftbefuktning än Danmark. Flera norska, tyska, finska och schweiziska sjukhus befuktar luften, konstaterar Jeanet Berg.

   Företaget kan designa lösningar som anpassas för det enskilda sjukhusets individuella behov och kan band annat erbjuda en komplett paketlösning som inleds med 14 dagars mätning av inomhusluftens innehåll av fukt, koldioxid m.m. Condair levererar alla former av befuktningsanläggningar, till direkta rum och ventilation samt till evaporativ kylning och returluftkylning. Lösningarna täcker de många olika behoven i laboratorier, operationssalar, kök, patientsalar m.m. Condair har levererat till Rigshospitalet och även till Glostrup, Hvidovre, Køge, Slagelse och Odense Universitetshospital, men luftbefuktning används bara i mycket begränsad omfattning.

   Sjukhusen ignorerar behovet av luftbefuktning

   Sjukhusen i Köpenhamn som Herlev och Hvidovre har alla befuktningsutrustning men den används inte. Det började sannolikt med oljekrisen på 1970-talet, följt av föråldrade hygieniska system samt bygglagen som också bromsar befuktning, konstaterar Jeanet Berg.

   – Vi gör oss själva en björntjänst genom att bygga sjukhus som enbart tillgodoser önskemålen om låga driftskostnader men inte tar hänsyn till vår egen hälsa. Med bara 1 procent färre sjukdagar har man betalat befuktningen många gånger om, och patienterna slipper tillstötande infektioner. Inga av de nya sjukhusprojekten har luftbefuktning, så inomhusklimatet står längst ner på dagordningen. Det håller helt enkelt inte att bygga nya, moderna hus som ska skydda oss människor men som gör oss sjuka.

   WHO:s rekommendation ignoreras – de luftburna bakterierna får därför goda levnadsvillkor

   Det är häpnadsväckande varför så många ignorerar WHO:s kunskap. Barn och äldre har redan svagt immunförsvar. Tillförsel av frisk luft tillsammans med rätt fuktighet är alla beroende av. Det kan reducera sjukfrånvaron hos personalen och bidra till patienternas tillfrisknande. En tredjedel av bakterierna sprids via luften. Det kan vi minimera med en luftfuktighet på mellan 40 och 60 procent. Då förblir slemhinnorna intakta och immunförsvaret kan hjälpa oss, och därmed får vi färre sjukdagar och färre infektioner hos personal och patienter.

   Sätt hälsan först – tänk långsiktigt och inte bara på driftsbesparingar här och nu

   Det handlar om att sätta hälsan först. Belgien och Japan har lagstiftat kring luftbefuktning. Med tiden blir väl vi också så kloka att vi kan se de ekonomiska återvinsterna som finns att hämta i färre sjukdagar, på samma sätt som vi är vana att se vinsten med energioptimering. Inomhusklimatet blir sämre i de nya supersjukhusen, så se till att få igång luftbefuktningen så att personal och patienter inte får uttorkade slemhinnor.

   I USA visar undersökningar på att influensavirus blir aktiva i torr luft men befuktas luften till 45 procent kan virusen reduceras med 80 procent. Jeanet Berg tror att problemet beror på att de ansvariga inköparna varken förstått betydelsen av luftfuktighet eller får uppbackning från rådgivarna men även att befuktning enligt BRF inte ska prioriteras, bortsett från om det finns lagstiftning om det. Frågar du en ingenjör bör inomhusklimatet vara så torrt som möjligt men det är inte det människor mår bra av. Många tror felaktigt att luftbefuktning är komfort, säger Jeanet Berg och ger följande råd till de ansvariga:

   – Tänk in inomhusklimatet och se till att hålla luftfuktigheten på mellan 40 och 60 procent. Våra förfäder hade hygrometern hängande på väggen och de kände till betydelsen av rätt luftfuktighet.

   Så kommer du igång med luftbefuktning

   1. Luftfuktigheten i den aktuella byggnaden ska undersökas så att man kan fastställa huruvida luftfuktigheten kan vara orsaken till de problem som sjukhusen upplever. Vår sjuksköterska, Jeanet Berg, är specialiserad på detta.

   2. Jeanet Berg går tillsammans med relevant personal från sjukhuset, sjukhusets tekniska ansvariga och Condairs tekniska ingenjörer igenom vilken lösning med luftbefuktning som passar bäst till behoven. 

   3. Efter ingått avtal kommer våra servicetekniker installera befuktningen på avtalad tidpunkt, och sedan kommer den naturliga, sunda fuktbalansen uppnås på tämligen kort tid.

   Tilbaka till nyheter