Condairs garantivillkor

Condairs garantivillkor

Condairs anläggning är tillverkad med fokus på hög kvalitet och säkerhet samt att det ska vara enkelt att reglera luftfuktigheten. 

Alla vattenberörda komponenter är konstruerade och kontrollerade med avseende på vårt HACCP-system. Våra pumpstationer och -komponenter genomgår grundliga kvalitetskontroller och funktionstest i våra testcenter innan de packas ordentligt och skickas till kund. 

Condair A/S, Parallelvej 2, DK-8680 Ry, är certifierat enligt ISO 22000.
Certifieringen omfattar tillverkning och försäljning av luftbefuktningsanläggningar samt installation och service i Danmark och övriga länder, om det utförs under Condair A/S.