Mögel är inte längre något problem i Roskilde domkyrka, Danmark

Mögel är inte längre något problem i Roskilde domkyrka

Roskilde domkyrka valde Condair som leverantör av en lösning som håller möglet borta.

Avfuktning skapar optimala förutsättningar för kapell och kryptor

Problemen med mögel uppstod i de kalla och ouppvärmda kapellen och kryptorna. Byggnadsmässigt skulle det vara näst intill omöjligt att montera värmekällor för att sänka fuktnivån i de problemfyllda områdena. Därför monterades på försök 3 avfuktare som stegvis avlägsnade överskottsfukten. Därefter stabiliserades fuktnivån på under 65 %, vilket sedan dess har hållit möglet borta från de drabbade kistorna. Försöket har pågått i 4 år och kommer att fortsätta för vidare datainsamling.

Professionell fuktreglering i känsliga miljöer

Condair är mycket medvetna om att kyrkor rent byggnadsmässigt är en känslig miljö. Det är viktigt att överskottsfukt alltid avlägsnas stegvis med professionell kontroll och övervakning. Roskilde domkyrka har dessutom ett dataloggningssystem installerat i kyrkan som bevakar att luftfuktigheten håller sig under den kritiska nivån året runt.

Systemspecifikationer:

 • Avfuktare: 3 st. Dehutech 320
 • Styring: JA1000 med display
 • Dataloggare
 • Installerat: 2010
 • Fördelar med avfuktning i kyrkor och kapell

  • Korrekt avfuktning för att undvika skador 
  • Kontroll av luftfuktigheten för att undvika mögel 
  • Mindre värmebehov


  "Vi löste våra problem med mögel i kisttyget i våra kapell och kryptor".

  - Ole Højlund, Byggteknisk chef, Roskilde domkyrka.

  Du kan ladda ner en utskriftsvänlig version i pdf här.

  Vill du kontrollera fuktigheten i din kyrka?

  Condair ger perfekt luftfuktighet i kyrkor och ett antal andra ställen....