Odense domkyrka, Danmark, har stor nytta av korrekt och kontrollerbar vätning

Korrekt och kontrollerbar befuktning i kyrkorummet

En befuktningsanläggning från Condair säkrar optimala förhållanden för inventarierna i Odense domkyrka genom att se till att kyrkorummet har en korrekt och konstant befuktning.

En god investering

Odense domkyrka anser att det varit en bra investering – både långsiktigt men även för det dagliga underhållet. För tonerna och klangen i kyrkans orglar har det stor betydelse att både befuktningen och temperaturen är konstant och korrekt. Kyrkans organister är mycket nöjda med dessa förhållanden. Särskilt för Claus Bergs gyllene altartavla från början av 1500-talet och för kyrkans huvudorgel, där orgelfasaden är från 1752, är det av yttersta vikt att befuktningen i kyrkorummet är i sin ordning.

Anläggningen sköter sig själv

I det dagliga underhållet med de övriga kyrkoinventarierna och byggnaderna är det också av ovärderlig betydelse att befuktningsprocenten är konstant. Det betyder mycket för ekonomin att kyrkan kan underhållas i stället för repareras. Det hjälper Condairs anläggning till med – den mäter själv luftfuktigheten och arbetar på natten, så det uppstår inga störningar vid de olika arrangemangen i kyrkan. Condair servar anläggningen och ringer själv och avtalar tid för eftersyn. Odense domkyrka är mycket nöjda med den här lösningen, då de slipper lägga ner tid på att bekymra sig om eftersynen.

"I samband med det dagliga underhållet, samt en långsiktig bevaring av de kulturhistoriska värdena vi omger oss med i Odense domkyrka, är det helt avgörande att vi har en konstant luftfuktighet i kyrkorummet."

Kyrkvaktmästare, Odense domkyrka 
Poul Jørgensen 


Du kan ladda ner en utskriftsvänlig version i pdf här.

Befuktning av kyrkor

Vill du kontrollera fuktigheten i din kyrka?

Condair ger perfekt luftfuktighet i kyrkor och ett antal andra ställen....