Sunt inomhusklimat hjälper barn på förskola

Sunt inomhusklimat hjälper barn på förskola

Befuktning och hälsosamt inomhusklimat hos barn på förskola

Förskolan Hyldehaven i Aalborg, Danmark, är en integrerad institution (förskola och
dagis) med plats för 22 barn. Hyldehaven är för närvarande Danmarks enda
institution som är inredd speciellt för barn med astma, eksem eller allergi.
Institutionen är mycket allergivänlig och det betyder bland annat att man
har ett bra inneklimat med reglering av luftfuktigheten av hänsyn till barnens
hälsa.

Få ett perfekt inomhusklimat på din förskola

Specialister i bra inomhusklimat för barn

Alla aspekter på förskolan är genomtänkta,
från byggmaterial, inventarier och inredning
till det allergivänliga gräset som täcker
utomhusytorna, omfattande städrutiner och
kostplaner. 


Pedagogerna på Hyldehaven har
specialiserat sig på att ge barnen på förskolan
de bästa hälsomässiga förutsättningarna. De
vet också att det inte är utan betydelse om
luftfuktigheten är hög eller låg i förhållande till
inneklimatet

En omfattande rapport har utarbetats om förhållandena på Hyldehaven med fokus på den fysiska miljöns betydelse för barn och personal. I rapporten dras slutsatsen att inneklimatet spelar en avgörande roll för barnens hälsa:

”Det framgår av både föräldrarnas och personalens uttalanden att inomhusklimatet är perfekt för barnen. Likaså visar barnläkaren Søren Støvrings genomgång av barnens sjukdomsförlopp att de flesta av barnen blir inlagda på Barnavdelningen i mindre utsträckning än innan de började på Hyldehaven. Detta kan med största sannolikhet tillskrivas inneklimatet på Hyldehaven, samt det sätt på vilket barnens medicinering säkerställs dygnet runt.”

Detta är något som pedagogerna känner igen sig i från sin vardag, där de upplever att i synnerhet hälsan hos barn med astma förbättras efter att de har börjat på Hyldehaven. Flera har till och med blivit symtomfria efter att ha gått på förskolan.

Inomhusklimatet har en sund påverkan på sjukfrånvaron

Verksamhetschefen för förskolan, Lena Lyng, har jämfört personalens sjukfrånvaro med kommunens övriga institutioner och hon är helt säker på att inneklimatet även har en positiv inverkan på den låga sjukfrånvaron bland personalen på Hyldehaven.

Föräldrar slipper sjukdagar

Föräldrarna märker även att inomhusklimatet på Hyldehaven har en positiv effekt på barnens hälsa:

"Den rena miljön och den utmärkta luften på Hyldehaven gör att vi har kunnat lämna barnen trots en svår natt med intensiv klåda, hosta eller astmaanfall. Om våra barn hade gått på en annan förskola skulle vi ha haft många dagar då vi inte hade kunnat lämna in barnen, vilket skulle ha lett till många dagars frånvaro från våra arbeten".

Henrik Bo Larsen och Sandra Bang-Schnack, föräldrar till Sarah och Asger

Föskolor använder luftfuktighet för barnens hälsaSå upplever pedagoderna luften

Pedagogerna på förskolan märker det även på sin egen kropp om luftfuktigheten inte är som den ska:

”Vi upplevde en kort period med huvudvark som vi inte brukar ha, och vi var trotta och tunga i huvudet. Ogonen borjade ocksa reagera och blev roda och kliade”.

Lena Lyng Pedagogisk ledare på Hyldehaven


Du kan ladda ned en printvänlig version i pdf här.

Så fungerar luftbefuktning:

  Om vi inte gör något för att hålla luftfuktigheten inomhus på
  rätt nivå, kommer den helt naturligt att vara allt för låg under
  vinterhalvåret. 

  En luftbefuktare tillför helt enkelt den nödvändiga mängden
  vatten till luften när den blir för torr (under 40 % RH vid 20˚ C).
  På så sätt kommer luftfuktigheten upp på den optimala nivån
  på mellan 45–55 % RH för människor, vilket skapar bästa möjliga
  förutsättningar för vår hälsa. 

  I Sverige är luften för torr under mer än hälften av året.

  Behöver du hjälp med inomhusklimatet på din arbetsplats?

  Vill du veta mer om inomhusklimat och hälsa...