Hälsoriskerna med för torr luft


En ny undersökning av US National Institute för Occupational Safety & Health (NIOSH), visar att luftburen överföring av influensa reduceras om där finns en relativ luftfuktghet på 40% eller däröver. Se hela undersökningen här.


Varför blir så många förkylda under vintern?

Forskare har spårat orsaken: Låg relativ luftfuktighet inomhus.
Vi tillbringar upp till ca 90 % av vår tid inomhus – troligen ännu mer vintertid. Det är den årstid då den uppvärmda luften inomhus har en mycket låg relativ luftfuktighet. För att förstå varför måste man veta att varm luft kan behålla mycket mer fuktighet än kall luft. När kall utomhusluft värms upp ökar luftens förmåga att behålla fukten. Därför minskar den relativa luftfuktigheten, vilket framgår om man använder en fuktgivare. Även under en mild vinter är skillnaden mellan inomhus- och utomhusluften mycket stor.
Den luft som vi andas in ska ha en luftfuktighet på 100 % när den kommer ner i luftrören. På vägen ner befuktas luften primärt av näsan och i mindre utsträckning av munnen, halsen och luftröret.

Rätt luftfuktighet ger optimala förhållanden för flimmerhårens självrensningsmekanism

Flimmerhåren längs hela luftvägen samt det slem, som sitter på dem, är en del av en smart självrensningsmekanism. Flimmerhåren rör sig fram och tillbaka, precis som gräset i vinden. Det sitter ett tjockt lager slem i hårtopparna, vilket innebär att det tar längre tid för virus, bakterier och allergener att tränga in i kroppen.
Flimmerhårens rörelser transporterar slemsekretet och alla oönskade angripande partiklar mot strupen, där de kan hostas upp eller sväljas när man harklar sig. I näsan rör sig slemmet nedåt mot strupen, och i luftrören rör det sig uppåt. Om luftens fukthalt är god, och om slemhinnorna fungerar som de ska, kan alla skadliga partiklar försvinna från luftvägarna och oskadliggöras inom 5–30 minuter.

Om denna självrensningsmekanism försämras av torr luft kan det ge högre sjukdomsrisk

Hård hud och torra ögon är inte de enda problem som alltför torr luft orsakar. Det kan också leda till att den smarta mekanismen som skyddar luftvägarna skadas. Slemhinnorna blir uttorkade och drar ihop sig, så de blir sega och begränsar flimmerhårens rörelser. Detta leder till att slemmet slutar röra på sig. De försvarsmekanismer som baseras på antikroppar och immunämnen rubbas också.

En Youtube-video visar hur självrensningsprocessen fungerar. En undersökning har till exempel visat att vissa astmapatienter inte klarar av att tillföra tillräckligt med fukt till luften som de andas in. Luftbefuktning kan lindra deras astmasymtom. 

Vid skärmarbete och arbete där man talar mycket är torr luft besvärande och en hälsorisk. Torr hals, hes röst och ihållande hosta är symtom på för torr luft. Ögonen är också känsliga för en allt för låg luftfuktighet och kan reagera genom att bli irriterade eller inflammerade.

Astma- & Allergilinjen rekommenderar luftfuktare, eftersom luftfuktare kan lindra astma och allergi.

Rekommendation om luftfuktare vid influensa

På webbplatsen Kindergesundheit-info.de rekommenderar Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (det tyska statliga centrumet för hälsoinformation) att alla som får influensa använder luftbefuktare och dricker mycket vätska.

Enligt dr U. Marmai (professor emeritus, Dr. Ing. habil.) är det mest behagligt i normal rumstemperatur när den relativa luftfuktigheten är mellan 45 och 55 %. Rätt fuktnivå stärker kroppens försvar mot sjukdomsalstrande angrepp från exempelvis bakterier och virus, och bidrar till att minska effekten av astma, allergier och infektioner som påverkar luftvägarna

Tillbaka till hälsofrämjanda artiklar 

Tydliga tecken på dåligt inomhus-klimat

  • Torr och uppvärmd luft som hämmar normal andning
  • Hård hud och torra, irriterade ögon
  • Stor smittorisk genom bakterier eller virus
  • Hög eller ökad sjukfrånvaro
  • Trötthet och nedsatt koncentrationsförmåga
  • Läs mer om luftfuktighet och inomhusklimat i våra artiklar och undersökningar. Du är alltid välkommen att kontakta våra experter inom inomhusklimat om du har frågor.