Släppt: November 2010 | Ögon på arbetsmiljön

God luftkvalitet inomhus lönar sig

Källa: Videncenter for Arbejdsmiljø och LO-rapporten ”Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller”. 


Ett bra inomhusklimat är en bra investering

Produktiviteten förbättras vid bra inomhusklimat. Ett förbättrat inomhusklimat kan öka medarbetarnas produktivitet med 10–20 procent på kontorsarbetsplatser där inomhusklimatet är dåligt. Återbetalningstiden på investeringar i bättre inomhusklimat är därför ofta mindre än ett år. Det visar flera studier, bland annat LO-rapporten ”Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller”.

De ekonomiska vinsterna kan beräknas med en ny modell

Nu går det att visa de ekonomiska vinsterna med ett förbättrat inomhusklimat i form av ökad produktivitet hos personalen. Civilingenjör Kasper Lynge Jensen har skrivit en industriell doktorsavhandling om sambandet mellan inomhusklimatförbättringar och produktivitet. Han har också utvecklat en ny beräkningsmetod:

”En lite dyrare investering som ett ventilationssystem där man kan reglera temperatur och luftkvalitet kan sammanslaget få en stor effekt. Mina studier visar att det kan ge produktivitetsökningar på flera procent om året, och att återbetalningstiden kan ligga på så lite som mellan ett och två år”, säger Kasper Lynge Jensen, Center for Bæredygtigt Byggeri på Teknologisk Institut i Danmark.

”Dessvärre ser man ofta att investeringar i inomhusklimatet glöms bort eller inte prioriteras. Det är ofta större fokus på att t.ex. sänka energiförbrukningen. Jag tror att det hänger samman med att man tidigare i regel inte har satt ett ekonomiskt värde på omkostnaderna för ett dåligt inomhusklimat”, fortsätter han.

Luftbefuktning främjar hälsan och produktiviteten

Medarbetarna är er viktigaste tillgång. Om verksamheten ska gå bra måste de anställda inte bara vara motiverade och effektiva, utan också friska. Arbetsplatsens utformning har blivit en allt viktigare faktor för en framgångsrik verksamhet.

Utöver en behaglig akustik och lämplig belysning är ett optimalt inomhusklimat en viktig faktor för hur medarbetarna presterar.

Problem och besvär vid för torr luft

Vid skärmarbete och arbete där man talar mycket är torr luft besvärande och en hälsorisk. Torr hals, hes röst och ihållande hosta är symtom på för torr luft. Ögonen är också känsliga för en allt för låg luftfuktighet och kan reagera genom att bli irriterade eller inflammerade.

Vad är den rätta luftfuktigheten i ett bra inomhusklimat?

En optimal luftfuktighet på minst 45 % är en effektiv förebyggande åtgärder om man vill ha en hälsosam arbetsplats. Idag är det enkelt att installera luftbefuktningssystem i både nya och befintliga kontorsbyggnader.

Om luftfuktigheten blir för låg i rummet producerar befuktarna fint atomiserade mikroskopiska droppar som direkt absorberas av luften i rummet.

Tillbaka till hälsofrämjanda artiklar 

Ta reda på om du har rätt luftfuktighet

 Gör vårt inomhusklimattest som tar några minuter och få en indikation på om luftfuktigheten utgör ett problem.

Vi kan läsa av din luftfuktighet med en hygrometer för att se hur den relativa luftfuktigheten ligger i förhållande till rekommendationerna.

Läs mer om luftfuktighet och inomhusklimat i våra artiklar och undersökningar. Du är alltid välkommen att kontakta våra experter inom inomhusklimat om du har frågor.